Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística I

Qm Primavera 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111843 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PUOTTroncal3


 
 

Dilluns18 a 20 
Dimarts16:30 a 20 

 

La docència d'Urbanística I s'encabirà a la docència de l'assignatura Arquitectura i Ciutat del
nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

Objectius genèrics (català)
Ciutats, processos i formes urbanes.

Objetivos genéricos (castellano)
Ciudades, procesos y formas urbanes.

Generic aims (english)
Any introductory course based upon urban planning should deal with cities, which is the basic material of the urban layout. This course is aimed to make the students be aware and familiar with some of the cities; it’s not an arbitrary list but they are singular cities which offer unique and original qualities, they also have universal characteristics: the have been true urban planning laboratories, either concerning projects or new life styles. The first aim is to study and recognize the key of each project, of each city. Secondly, to study their historical development by means of cartography, urban process and significant interventions in the city that help us to understand the current urban structure.
To understand the cities is the last target. Every city has its own characters, novels,…which can alow us to approach them from another point of view.

Continguts
0Introducció. Ciutats civilitzades.
1

Edimburg neoclàssic, 1750-1840

2

Fez i l’ urbanisme islàmic

3

Sevilla, capital del món al segle XVI

4

Una xarxa infinita: Barcelona i el projecte de l’Eixample Cerdà, 1860-1930

5Buenos Aires, la quadrícula en la pampa, 1870-1930
6De Florència a Roma: el nou espai urbà del classicisme, segles XV i XVI
7

Boulevard i perspectiva: el Paris haussmannià, 1850-1870

8Nova York, skyline del futur absolut, 1880-1940
9

Brasília, l’ oportunitat del Moviment Modern, 1955-2000

10La domesticació de l’aigua: Venècia y Amsterdam a l’ edat daurada
11

Londres victorià o la dispersió infinita, 1820-1900

12Industrialització i immigració: Chicago, metròpolis del Gran Oest, 1850-1930
13Viena, capital de la cultura: el Ring i l’edifici públic, 1850-1914  
14Estocolm, l’ utopia socialdemòcrata, 1945-1980   
15Mèxic: apoteosis de l’habitatge informal, 1950-2000
16Los Ángeles: la Ciutat del automòbil, 1900-2000  
17El nou paisatge metropolità: Barcelona, 1975-2007

Competències
Adquirir destresa en la lectura i el dibuix de ciutats a escales altes (1/10.000- 1/25.000)  i a escales baixes (1/2.000).
Reconèixer l’estructura bàsica de la ciutat en la qual es treballa: les àrees socials i funcionals que la composen, els seus grans eixos viaris, el seu centre ( o centres) i les seves perifèries.
Adquirir la curiositat per la ciutat a través de la lectura de documents de ficció diversos que parlen més o menys directament d’ella.

Competències genèriques i transversals

XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XCercar referències documentals
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XDesenvolupament de la sensibilitat artística


Metodologia docent i sistema d'avaluació

1 exercici (50%)
1 presentació (12,5%)
1 examen final (25%)
1 lectura (12,5%)


Bibliografia
OYON, J. L.: Ciudades: procesos y formas urbanas; Urbanística I. Publicaciones ETSAV, Sant Cugat, 2008.

Bibliografia complementària
CAPEL, H.: Morfología de las ciudades 2 vol. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002,  2005.
DEL CAZ, R., GIGOSOS, P., SARAVIA, M.: Ciudades civilizadas. Ediciones ETSA Valladolid, 1999.
HALL, P.: Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Barcelona, Serbal, 1996.
HALL, P.: Cities in Civilization. Weidenfeld & Nicholson, Londres, 1998.
KOSTOF, S.: The city Assembled. Londres, Thames and Hudson, 1991-92.
MONCLUS, F.J., OYON, J.L.: Elementos de composición urbana. Edicions UPC, Barcelona, 1998.
GUARDIA, M., MONCLUS, F.J., OYON, J.L.: Atlas Histórico de ciudades europeas, Vol. 1 y 2. Salvat-Hachette, Barcelona, 1994, 1996.
SICA, P.: Historia del urbanismo, s.XVIII, XIX y XX. IEAL, Madrid, 1981.
MORRIS, A.E.J.: Historia de la forma urbana. Gustavo Gili, Barcelona, 1984.
--: Guias de ciudades útiles. Acento-Gallimard, Michelin, Fodor, Bleu y Touring Club italiano.
MORETTI, F.: Atlas de la novela europea. Trama, Madrid, 2001.
DE AZUA, F.: La maldición de Caín. Alfaguara, Madrid, 1999.
CASTELLANOS, J.: Literatura, vides i ciutats. Edicions 62, Barcelona, 1997.
PEREC, G.: Especies de espacios. Montesinos, Madrid, 1999.
GRACQ, J.: La forma de la ciudad. Muchnik, 1995.
--: Historia de las ciudades. Alianza Editorial.
--: Memoria de las ciudades. Planeta Editorial.