Vés al contingut (premeu Retorn)

Arquitectura i ciutat I (Qm 2)

Quadrimestre de Primavera 2010-2011

Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290023 6 ObligatòriaUrbanística, Composició UOT, CA


Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit

Teoria

  50%

Problemes

  

Laboratori

  

Activitats dirigides

  50%

Aprenentatge autònom

  


Equip docent
Professor responsableManel Guardia                                
Altres professorsJose L. Oyón , Marta Serra
Col·laboradors 

Objectius (català)
L’assignatura és interdepartamental i evita l’examen de les formes de l’arquitectura com un àmbit autònom autosuficient. Aborda les canviants relacions entre ciutat i arquitectura, i les posa en relació amb el seu  context històric. L’aproximació obliga a una inevitable i estricte selecció. S’han triat episodis destacats de la cultura urbana i arquitectònica que permetin resseguir un ampli arc de la història occidental, oferir un primer sistema de coordenades i posar en evidència, en cada cas, quines són les variables més crítiques i els aspectes més rellevants.

Objetivos (castellano)
La asignatura es interdepartamental evita el examen de las formas de la arquitectura como ámbito autónomo autosuficiente. Aborda las cambiantes relaciones entre ciudad y arquitectura, y las pone en relación con su contexto histórico. La aproximación obliga a una inevitable y estricta selección. Se han escogido episodios destacados de la cultura urbana y arquitectónica que permiten reseguir un amplio arco histórico de la historia occidental, ofrecer un primer sistema de coordenadas y poner en evidencia, en cada caso, cuáles son las variables más críticas y los aspectos más relevantes.

Aims (english)
 
 
Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
 
  • Arquitectura de la residència urbana i dels edificis de referència de la ciutat; formes urbanes on es situen residència urbana: tipus; saber llegir teixits urbans.
  • Reconèixer les implicacions socials i ambientals de la ciutat i la forma urbana.
  • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.
  • Treballar amb les fonts d'informació donades.
  • Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de l'urbanisme.

Web page

                   


Continguts
1

Introducció Ciutat i Arquitectura: L'arquitectura i la ciutat. L'Acròpolis i l'Àgora.

2

El món romà. Ciutat i urbanitació. Arquitectura i construcció.

3

El naixement de la ciutat europea. Ciutat i arquitectura a la baixa edat mitjana. El gòtic com a "segona fermentació" del romànic.

4

La cultura de l'humanisme. Continuïtat urbana i renovació arquitectònica. 1300.1470.

5

La ciutat com a organisme monumental. La Roma renaixentista i barroca. 1500-1680.

6

Organisme monumental i organisme funcional.Arquitectes i intervencions urbanes a Paris. 1750-1870.

7

Londres georgià i victorià. Arquitectura de l'habitatge, intervencions urbanes, i infraestructures.

8

Barcelona. Entre el Pla Cerdà i el Modernisme, 1850-1925.

9

Examen

10

Viena, capital de la cultura: del Ring a la ciutat del "fi de segle", 1850-1914.

11

Chicago. Metròpolis del Gran Oest i bressol d'una nova arquitectura, 1850-1930.

12

Brasília. L'oportunitat del moviment modern. 1955-2000.

13

Los Angeles: la ciutat de l'automòbil, 1900-2000

14

Examen


Metodologia docent

 

Cada setmana estarà dedicada a un tema, que posarà en relació una etapa històrica, una ciutat i un moment de la cultura arquitectònica, i una arquitectura escollida per la seva exemplaritat. Aquests continguts seran objecte d’un examen dedicat a la dimensió urbana i un altre dedicat a la dimensió arquitectònica.

Els alumnes s’organitzaran en grups que abordaran un treball per cada tema. Hi haurà una exposició oral cada setmana, d’acord amb el desenvolupament dei curs, i la presentació d’un resum esquemàtic en un din A3, que serà objecte d’una primera avalauació. Al final del semestre es lliurarà el treball més ben desenvolupat en un Din2, que servirà per l’avaluació final de la pràctica.

Sistema d'avaluació

Examen Ciutat 20%
Examen Arquitectura 30%
Din A3  15%
Din A2 35%

 

Bibliografia

Fletcher, Bannister, Historia de la arquitectura según el método comparado, (A. Calzada), Barcelona, 1928.
Frampton, K., Historia crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
Hall, P., Cities in Civilization, Weidenfeld & Nicholson, Londre, 1998.
Hegemann, W., El Vitrubio americano : manual de arte civil para el arquitecto, Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 1992.

Kostof, S.,
Historia de la arquitectura, Madrid : Alianza, 1988.
Kostof, S., The City shaped : urban patterns and meanings through history, London : Thames and Hudson, cop. 1991.

Monclús, F.J., Oyón, J.L., Elementos de composición urbana, Edicions UPC, Barcelona, 1998.

Müller, W; Vogel, G; A, Atlas de arquitectura ed. Alianza Editorial, Madrid, 1984. 2 volums.

Oyón, J.L., Lerena, A., Ciudades: procesos y formas urbanas, Oficina Mulimtèdia i Publicacions, ETSAV, 2009.

Ragon, M., Historia mundial de la arquitectura y el urbanismo moderno, Barcelona, 1979.