Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per al projecte II (Qm 2) Grup 2

Quadrimestre de Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290025 6 BàsicaBases per al projecte PA

 

Hores de treball de l'estudiant:

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h

Dedicació

Hores                  

%                       

Aprenentatge dirigit:
6 crèdits x 11 h/crèdit= 66 h

Teoria

 6 9

Problemes

 0 0

Laboratori

 38 58

Activitats dirigides (Tutotia mig grup)

 22 33

Aprenentatge autònom

 84 


Equip docent
Professor ResponsableAntoni Pérez Mañosas
Altres ProfessorsBerta Bardí, Ignacio Martínez, Montse Pons
Col·laboradors 

Objectius (català)

Context, referents i representació 2
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- L'estudi i anàlisi de projectes com a mecanisme de coneixement.
- La representació correcta i acurada del projecte arquitectònic
- L'atenció a la qualitat formal i ambiental en l'arquitectura.

 
Objetivos (castellano)

 


Aims (english)

 


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
  • Anàlisi d'exemples com a eina de projecte.
  • Alteració de les preexistències en la proposta d'arquitectura.
  • Coneixement de referents arquitectònics.
  • Gestió de la informació documental proporcionada.
  • Reconeixement i valoració de les qualitats ambientals i formals de l'arquitectura.
  • Establiment de prioritats a les decicions bàsiques del projecte.
  • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Saber planificar una comunicació o una presentació. Capacitat de síntesi i de comunicació oral.
  • Saber organitzar-se per fer la feina en el temps proposat pel professor.
  • Participar en treballs en equip supervisats per un docent.

Web page

                                                                                    


Continguts
1

Anàlisi d'exemples de projectes i obres d'arquitectura com a eina de coneixement i d'aplicació a la projectació.

2

Coneixement de referents arquitectònics.

3

Gestió de la infromació documental, tan per ser utilitzada en el procés de projectació com per ser objecte de discussió crítica.

4Modificació de les preexistències en la proposta projectual. Atenció al clima i al lloc per tal d'elaborar projectes responsables.
5

Reconeixement i valoració de le qualitats  ambientals i formals de l'arquitectura.

6Establiment de prioritats en les decissions bàsiques del projecte.
7Nocions bàsiques sobre organització d'edificis públics, per ser aplicades en exercicis del Taller.

Metodologia docent

L'assignatura s'articula en dos exercicis principals, que es lliuraran a la meitat i al final del període quadrimestral, segons el calendari docent.
Els exercicis estaran dimensionats per a ser realitzats principalment en el Taller, sota la supervisió directa dels professors. Hi haurà sessions de correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la lectura i estudi d'alguns textes i materials, i el visionat d'alguns documentals; al voltant dels quals tindran lloc sessions de debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del Taller.


Sistema d'avaluació

El pes del primer exercici en l'avaluació inal de l'assignatura serà del 40%, i del segon exercici serà del 60%.


Bibliografia

Sobre conceptes generals en l'arquitectura i el projecte arquitectònic:
CHING, Francis D. K.: Arquitectura, forma, espacio y orden. México, Gustavo Gili, 2000.
GIEDION, Siegfried: Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona, Reverté. 2009
ZEVI, Bruno: Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Madrid, Apóstrofe, 1998.

Sobre arquitectura, clima i control de l'entorn:

RUDOFSKY, Bernard: Architecture without architects. A short introduction to non-pedigrd architecture. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1964/1, 1987. 
SERRA, Rafael: Arquitectura y climas. Barcelona, Gustavo Gili, 1999. Col. Básicos.
TAYLOR, John S.: Arquitectura anónima. Una visión cultural de los principios prácticos del diseño. Barcelona, Stylos, 1984.