Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix I (Qm 1) Grup 1

Quadrimestre Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290019 6 Bàsica Dibuix arquitectònic EGA 1

Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit
6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.

Teoria

  

Problemes

  

Laboratori

  

Activitats dirigides (Tutoria mig grup)

  

Aprenentatge autònom

  


Equip docent 
Professor Responsable Ll. Bravo
Altres ProfessorsÁngel Herranz, Eduard Bretón, J.R. Fernández, Sandra Moliner.
Col·laboradors 

Objectius genèrics (català)

Introduir l’estudiant en el pensament gràfic arquitectònic, iniciant-lo en les estratègies, convencions i tècniques de percepció, ideació, representació i expressió de formes i espais.


Objetivos genéricos (castellano)

Introducir al estudiante en el pensamiento gráfico arquitectónico, iniciándolo en las estrategias, convenciones y técnicas de percepción, ideación, representación y expresión de formas y espacios.


Generic aims (english)

Introducing the student in graphic architectural thinking iniciating him to graphic strategies, conventions and techniques of perception, ideation, representation and expression of space and form.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
  • Apunts a mà alçada de vólums i espais arquitectònics. Croquis i presa de dades per a l'aixecament d'edificis i rudiments de perspectiva.
  • Dibuix d'ideació, dièdric i axonometria per a conèixer l'espai i fer-lo entendre.
  • Lectura de forma, distància, jerarquia. Valors de línia i convencions gràfiques.
  • Conceptes compositius del dibuix d'arquitectura. Equilibri, figura i text.
  • Posada a escala. Representació dièdrica i axonomètrica dels espais i els volums.
  • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolació, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
  • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.l

Web page

                                                  


Continguts
1

Aprendre a mirar. Percepció, interpretació i representació.

2

Aprendre a comunicar. Estratègies i convencions gràfiques.

3

Aprendre a imaginar. Processos i tècniques de ideació.


Metodologia docent

 


Sistema d'avaluació

Avaluació continuada dels treballs.


Bibliografia

CHING, Francis CK: Dibujo y Proyecto. Mexico, Gustavo Gili, 1999.
KANIZSA, Gaetano: Gram´tica de la visión. Percepción y pensamiento. Paidós Comunicación. 1986.
ARNHEIM, Rudolf : Arte y percepción visual. Psicologia del ojo creador.Alianza Forma. 1979.

 

MUNARI, Bruno : Diseño y comunicación visual. Una metodología didàctica. Gustavo Gili, 1975

EDWARDS, Betty: Aprender a dibujar un método garantizado. Madrid, Hermann Blume, 1984.
NICOLAIDES, Kimon: The natural Way To Draw. Boston Houghton Mifflin. 1989.
ALBERS, Josef: La interacción del color. Alianza forma. 1979
ITTEN, Johannes: L'art de la couleur. Dessain et Tolrà. Paris, 1981.