Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per a la tècnica I (Qm 1)

Quadrimestre de Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290016 6 Bàsica Tecnologia (Bases per a la técnica) CA


Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit

Teoria

  

Problemes

  

Laboratori

  

Activitats dirigides

  

Aprenentatge autònom

  


Equip docent

Professor responsable Roger Tudó 
Altres professors Isabel Vega, C.Duran 
Col·laboradors  


Objectius genèrics (català)

Conèixer amb què i perquè es fa un edifici, el seu vocabulari i la seva relació amb l'entorn.


Objetivos genéricos (castellano)

Conocer con que y porque se hace un edificio. su vocabulario y su relación con el entorno.


Generic aims (english)

Make the students aware why and with a building is made, its vocabulary and its relation with the environment.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificiació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Entendre l'arquitectura com a refugi i filtre.
  • Utilitzar el vocabulari de la construcció en català. castellà i anglès.
  • Utilitzar el dibuix de la construcció com a eina habitual d'expressió.
  • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les técniques.
  • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
  • Reconèixer la innovació en arquitectura vinculada a l'àmbit de la construcció.

 

 

Web page http://tecno.upc.edu/bt


Continguts

1 Presentació temari. L'arquitectura i l'home.
2 L'arquitectura com a refugi i filtre. Energia a l'arquitectura.
3 Temperatura, humitat, radiació solar, llum i soroll.
4 Materials i elements bàsics.
5 Requeriments d'una edificació. Parts d'un edifici. L'estructura d'un edifici.
6 La unió de l'edifici amb el terra. Façanes.
7 Cobertes.
8 Sostres. Envans. Examen teoria 1.
9 Escales, rampes i ascensors. Obertures.
10 Fusteria. Subministrament d'aigua.
11 Evacuació d'aigues residuals. Electricitat als edificis.
12 Ventilació, calor i fred. Revestiments.
13 Construcció exteriro. Construcció efímera. Visita d'una obra.
14 Secció 1:10 d'una edificiació. Examen teoria 2.
15 Sostenibilitat. Examen gràfic.


Metodologia docent

 


Sistema d'avaluació

2 avaluacions teòriques: 40%
avaluacions pràctiques: 50%
valoració personal: 10%


Bibliografia

ALLEN, Edward: Cómo funciona un edificio principios elementales. Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
RAMON MOLINER, Fernando: Ropa, sudor y arquitecturas. Madrid, Blume, 1980.
ELDER, Albert Joseph: Construcción. Madrid, Hermann Blume, 1977.
BENAVENT DE BARBERA, Pere: Així es construeix, manual de l'obrer de la construcció. BArcelona, Bosch, 1964.
-: Diccionari visual de la construcció, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994.