Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VII

Qm Tardor 2009-2010
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112293 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PUOTTroncal2 

Dilluns (Monday)08:30 - 10:30 T1 - P07        

 

Professor ResponsableJosep M. Vilanova
Altres professorsFerran Navarro

Objectius genèrics (català)

La transformació de la ciutat construïda. Elements de l'estructura urbana.


Objetivos genéricos (castellano)

La transformación de la ciudad construida. Elementos de la estructura urbana.


Generic aims (english)
Architectural intervention in the already built city. Elements of the urban layout.
 
Continguts
1Els sistemes bàsics de la ciutat: models i estàndards.
2Estructura urbana i planejament urbanístic.
3La transformació de la ciutat des de les Actuacions de Millora Urbana
4El viari: entre la funcionalitat i l’espai públic.
5El sistema d’espais lliures.
6Els equipaments i els serveis col·lectius.

Objectius específics
Els components bàsics de l’estructura pública de la ciutat i la seva regulació. El planejament com a marc general que determina l’estructura de la ciutat i el seu encaix en el territori, així com les pautes per a la projectació de la seva constant transformació. Dinàmiques de transformació a partir de projectes recents.
Instruments d’ordenació i gestió.

Competències genèriques i transversals
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XGestió de recursos materials.
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Seguiment del curs (10%)
Prova escrita (40%)
Exercici curs (50%)


Bibliografia
PORTAS, Nuno: ”Pensar la ciudad. Vitalidad y límites del plan urbanístico", Ciudades3, Instituto de Urbanística de Valladolid, 1996.
MARTÍ, Carlos "La construcción de los lugares públicos. Notas para una etimología de la forma urbana", Revista Arquitectos 152, 2000.
SOLANS, Joan A.: "Propostes de transformació a set ciutats catalanes", a "Transformacions urbanes", Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, 1997.
BUSQUETS GRAU, Joan : "Les diferents escales de la projectació urbanística", a "Urbanisme a Barcelona". Plans cap al 92", "Ajuntament de Barcelona, 1987.
EZQUIAGA, José Maria: "El espacio del proyecto urbano", Madrid Proyecto Madrid 1983-87, Ayuntamiento de Madrid, 1988.
NAVARRO, F.; VILANOVA, J.M.: Transformació de la ciutat construïda. Instruments urbanístics. Barcelona, Edicions UPC, 2000.