Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis I

Qm Tardor 2009-2010
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112053 (2,5ECTS)1,5T + 1,5PCA 1Troncal1 

Dijous (Thursday)08:30 - 10:30T5 - P03

 

Professor ResponsableLluis Parramón
Altres professorsEnric Corbat

Objectius genèrics (català)
El serveis com a part indisoluble del projecte arquitectònic. Disseny i càlcul dels serveis als edificis.

Objetivos genéricos (castellano)
Los servicios como parte indisoluble del proyecto arquitectónico. Diseño y cálculo de instalaciones en los edificios.

Generic aims (english)

Facilities and services as inseparable parts of the project itself. Housing design and calculations.


Continguts
1Introducció. Fontaneria. Principis bàsics.
2Fontaneria. Disseny i elements d’una xarxa.
3Fontaneria. Energia solar activa. Productors i acumuladors. Practica 1.
4Fontaneria. Càlcul. Practica 2.
5Xarxes de sanejament. Principis bàsics. Elements
6Xarxes de sanejament. Practica 3. Examen primer bloc temàtic.
7Electricitat. Principis bàsics. Elements.
8Electricitat. Disseny d’una xarxa. Practica 4.
9Electricitat. Càlcul. Practica 5.
10Xarxes de gas. Principis bàsics. Elements. Disseny i càlcul d’una xarxa.
11Elements de transport vertical. Tipus. Reglament.
12Prevenció d’incendis. Principis bàsics. Elements. Normativa.
13Petit cablejat i prevenció.
14Prevenció d’incendis. Practica 6. Examen segon bloc temàtic.
15Sessió practica.

Objectius específics

Dotar als alumnes dels coneixements bàsics per redactar un projecte senzill incloent-hi els serveis.


Competències genèriques i transversals
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XGestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
XFlexibilitat durant el desenvolupament d’un projecte
XGestió de recursos materials

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 exàmens que representen el 70% de la nota i 6 practiques que es qualifiquen que representen el 30 restant de la nota. Al menys 1 dels 2 examen haurà de tenir la qualificació mínima d’aprovat.


Bibliografia
SERRA FLORENSA, Rafael: Instalaciones electricas en los edificios. Barcelona, Técnicos Asociados, 1979.
LABASTIDA AZEMAR, Francisco de P.: Fontanería. Descripción general de las instalaciones de agua, conductos, elementos diversos de las instalaciones de agua y evacuación de aguas residuales. (Francisco Labastida Azemar, Rafael Serra Florensa, Francisco Ventura Marí). Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1986.
--: NTE. Normas Tecnológicas para la Edificación. Instalaciones. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 2 vols., 1980- 1981.
--: Manual del gas. Aplicaciones en la edificación. Barcelona, Catalana de Gas y Electricidad, 1977.
BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Lluís: Les instal·lacions en el projecte executiu: instal·lacions d’electricitat. Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2004.
BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Lluís: Les instal·lacions en el projecte executiu: instal·lacions de gas. Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2004.
FUMADÓ, Joan Lluís: Las instalaciones de servicios en los edificios. Galicia, COAG.