Comparteix:

Barcelona. Arquitectura. Imaginació.

Qm Primavera 2013-2014

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits
P 5-10 Pla 94
7-10 Grau
65 Anglès EGA I (o Dibuix I) i TAP I i II


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290109 5 (4 ECTS) 5 T EGA1 4 hores/setmana


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dilluns 16:30 a 20:40 12

 

 

Professor Responsable Lluis Bravo
Altres professors a determinar

Objectius

Expressió visual i registre d’arquitectures de Barcelona en relació al seu procés permanent de transformació.


Subject abstract

Visual expression and graphic recording of Barcelona’s architecture. Developing imaginative strategies in design and communication in relation to its process of permanent transformation.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • comprendre la història i el moment actual del procés de transformació urbana i arquitectònica de la ciutat de Barcelona.
  • conèixer a nivell bàsic metodologies d’expressió gràfica de l’arquitectura complementaries al dibuix, en especial  el vídeo i la fotografia.
  • enfrontar-se a l’inici del procés de projecte a partir de l’anàlisi del context i de la determinació dels propis objectius.
  • Entendre les estratègies i metodologies projectuals dels arquitectes contemporanis.

Continguts

1

Percepció de models arquitectònics i urbanístics.

2

Anàlisi visual i plàstica de l’arquitectura.

3

Anàlisi de la incidència del context urbà en sentit general (arquitectònic, històric, físic i social) en el plantejament del projecte.

4

Estratègies i metodologies actuals d’ ideació arquitectònica.

5

Estratègies i metodologies actuals de comunicació de la ideació.Mètode d'avaluació

Avaluació continuada. S’avalua el procés en conjunt. Un primer lliurament i presentació i un segon lliurament de dossier i presentació final.Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès