Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició III

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290048

3

Obligatòria

Composició

CA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Miguel Usandizaga, professor responsable.

 • Objectius genèrics (català)

Després de la Composició. L'estructura de la forma a l'arquitectura moderna.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Después de la Composición. La estructura de la forma en la arquitectura moderna.

 • Generic aims (english)

After Composition. The structure of form in modern architecture.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Història de l'arquitectura pública III

- Arquitectura patrimonial. Història de la intervenció en el patrimoni arquitectònic.

CG2. Reconèixer les implicacions social i ambientals dels principals referents arquitectònics.

CG4. Utilitzar el vopcabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactor d'esborranys i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el públic i els objectius de la comunicació.

CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

 • Web page
 • Continguts
 1. Alternativas modernas a la Composición
 2. El "principio disyuntivo" (E. Trías)
 3. Form follows Function or Form follows Form?
 4. Geometría y proporciones
 5. Empatía y abstracción. (W. Worringer)
 6. Arquitectura autónoma vs. Design
 7. De Malevich a Lissitzky, de Mondrian a van Doesburg.
 8. International Style
 9. 1942  (C. Rowe)
 10. Casa de ladrillo en el campo: Mies y Aalto

 

 • Metodologia docent
Presentació oral del professor, exercicis i discussió en grup. • Sistema d'avaluació competències específiques. %
70% Exercicis a l'aula i fora de ella.
30% Exercici escrit.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Reconèixer les implicacions socials i ambientals dels principals referents arquitectònics.
CG4.Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactar esborrany i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant. 


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors