Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290043

3

Obligatòria

Composició

CA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Miguel Usandizaga, professor responsable.

 • Objectius genèrics (català)

 

 • Objetivos genéricos (castellano)

Arte y arquitectura, siglos XIX y XX (1). La abstracción, del Neoclasicismo al Estilo Internacional.

 • Generic aims (english)

Art and Architecture, XIX - XX centuries (1). Abstraction, from Neoclassicism to International Style.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Història de l'arquitectura pública II

- Arquitectura de l'equipament. Història de l'arquitectura a partir del segle XIX.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactar esborranys i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

 • Web page
 • Continguts

1. It all started with this... (S. Fry; G. Morpurgo-Tagliabue)

2. Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. (H. Wölfflin)

3. Arquitectura autónoma, de Ledoux a Le Corbusier. (E. Kaufmann)

4. Clasicismo romántico. (S. Giedion; H.R. Hitchcock; G. Teyssot)

5. Eclecticismo.

6. Lo sublime. (E. Burke; I. Kant)

7. Todo lo sólido se desvanece en el aire. (K. Marx; M. Berman)

8. Impresionismo.

9. Cubismo.

10. Teoría del arte de vanguardia (R. Poggioli; F. Calvo, A. González y S. Marchán).

11.  De Malevich a Lissitzky, de Mondrian a van Doesburg.

12.   Estilo Internacional
 • Metodologia docent
Presentació oral del professor, exercicis i discussió en grup.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
70% Exercicis a l'aula i fora de ella.
30% Exercici escrit.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textor i documents: redactar esborranys i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors