Vés al contingut (premeu Retorn)

Física III

Qm Tardor 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11197 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P FEN Troncal Català / Castellà


 

 

La docència de Física III s'encabirà a la docència de l'assignatura 290030 Física II del nou pla d'estudis. Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.Objectius genèrics (català)
Electricitat, llum i so.


Objetivos genéricos (castellano)
Electricidad, luz y sonido.


Generic aims (english)
Electricity, illumination and acoustics.


Continguts
Llum
1 Ones electromagnètiques: la llum.
2 Colorimetria
3 Fotometria
4 Fonts artificials de llum
5 Càlcul d'un enllumenat
So
6 Ones mecàniques: el so
7 Acústica arquitectònica
8 Mesures experimentals
Electricitat
9 Conceptes generals sobre energia elèctrica
10 Corrent altern
11 Càlculs elèctrics d'un edifici


Objectius Específics
Diferenciar els conceptes bàsics i llurs relacions (definicions, unitats, formulació) associats a
l’electricitat, la il·luminació i l’acústica que es necessiten en les assignatures de Condicionament i Serveis dels quadrimestres següents.


Metodologia docent i sistema d'avaluació

L'avaluació es farà mitjançant dos examens (un d'ells, aproximadament, a mig quadrimestre i l'altre a final del quadrimestre) que abarcaran cadascun d'ells la totalitat del programa de l'assignatura. La condició necessària i suficient per aprovar l'assignatura serà obtenir una nota superior a 5 a qualsevol dels dos exàmens.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors