Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per al projecte I

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290020

6

Obligatòria

Bases per al projecte

PA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      10 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 43 hores - 65%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup): 13 hores - 20%
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Antoni Pérez Mañosas, professor responsable equip del qm de tardor.
Berta Bardí, Emiliano López, equip del qm de tardor.

Benjamin Pleguezuelos, professor responsable equip del qm de primavera.
Ignacio Martínez Molina, Victor Bonet, equip del qm de primavera.

 • Objectius genèrics (català)

Projectes: Representar 1.
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- La observació de la realitat construïda com  a mecanisme de coneixement.
- La representació correcta i acurada del projecte arquitectònic.
- El procés de projectació.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Proyectos: Representar 1.
Taller de iniciación el práctica proyectual, haciendo hincapié en:
- La observación de la realidad construida como mecanismo de conociemiento.
- La representación correcta y esmerada del proyecto arquitectónico.
- El proceso de proyectación.

 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer i tenir capacitat de posar en pràctica els continguts específics de l'assignatura, llistats en l'apartat 'Coninguts'.
 • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor (CG3).
 • Col·laborar en equips dirigits per un docent (CG5)

 

 • Web page

 

 • Continguts
 1. Observació, comprensió i enregistrament de l'entorn inmediat.
 2. Utilització de la representació gràfica i de la maqueta com a eines de treball en el Taller.
 3. Nocions d'ergonomia, de mides dels objectes i d'àmbits d'ús.
 4. Utilització de la geometria, de la modulació i de les proporcions en el projecte d'arquitectura.
 5. Procés de projectació i metodologia de treball.
 6. Nocions bàsiques sobre l'habitar, per ser aplicades en exercicis del Taller.

 

 • Metodologia docent
L'assignatura s'articula en diversors exercicis, que es lliuraran segons el calendari docent.
Els exercicis estaran dimensionats per a ser realitzats principalment en el Taller, sota la supervisió directa dels professors. Hi haurà sessions de correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la lectura i estudi dalguns textes i materials, i el visionat d'alguns documentals; al voltant dels quals tindran lloc sessions de debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del Taller.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Tots els exercicis són de realització obligatòria per superar l'assignatura. El pes del penúltim exercici serà d'un 40% de l'avaluació; i el del darrer exercici serà del 60%.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.
CG5. Col·laborar en equips dirigits per un docent.

Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors