Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per a la teoria

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290018

6

Obligatòria

Història

CA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      33 hores - 50%
Problemes: 33 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Jose Ángel Sanz, professor responsable.
Raul Martínez

 • Objectius genèrics (català)

L'objectiu és la iniciació a l'estudiant a la cultura de l'arquitecte. Estudiar els principis referents, contextualitzar-los, amb la intenció d'esmolar al mateix temps els instruments de percepció i les eines crítiques.

 • Objetivos genéricos (castellano)

El objetivo es la inciación del estudiante en la cultura del arquitecto. Estudiar los principales referentes, contextualizarlos con la intención de afilar al mismo tiempo los instrumentos de percepción y las herramientas críticas.

 • Generic aims (english)

The aim is to make the students be familiar with the culture of the architect, studythe main references, contextualize them an attempt to develop the perception skills and tools to critizise.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer els referents de l'arquitectura: història i els mestres.
 • Reconèixer les implicacions socials i ambientals dels referents arquitectònics.
 • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral o escrita.
 • Treballar amb les fonts d'informació donades.
 • Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit del pensament.

 

 • Web page

 

 • Continguts: Mestres de l'Arquitectura Contemporànea
 1. Introducció als mestres de l'arquitectura del s. XX.
 2. Frank Lloyd Wright fins 1910.
 3. Frank Lloyd Wright de 1910 a 1959.
 4. Le Corbusier: Les villes de la Stein a la Shodan.
 5. Le Corbusier: Després de la II G. M.
 6. Viatge a edificis dels mestres.
 7. Alvar Aalto fins 1937.
 8. Alvar Aalto de 1937 a 1960.
 9. Mies van der Rohe a Europa.
 10. Mies van der Rohe a Amèrica.
 11. Louis I. Kahn fins 1960.
 12. Louis I, Kahn fins Dacca.
 13. Viatge: els mestres i la història.

 

 • Continguts: Fromes de veure l'arquitectura.
 1. Introducció als crítics i historiadors de l'arquitectura.
 2. Bruno Zevi: Saber ver la arquitectura (1948).
 3. Bruno Zevi: Arquitectura in nuce (1960).
 4. Bruno Zevi: Saver ver la arquitectura (1948).
 5. Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976).
 6. Viatge a edificis dels mestres.
 7. Heinrich Wölfflin: La psicología de la arquitectura (1886).
 8. Heinrich Wölfflin:Renacimiento y barroco (1888).
 9. Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976).
 10. Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976).
 11. Rudolf Wittkower- Colin Rowe.
 12. Vincent Scully: Louis I.Khan.
 13. Viatge: els mestres i la història.

 

 • Metodologia docent
Les classes de teoria i exercicis es complementen amb dos viatges.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
De cada viatge es realitzarà un treball addicional (tant les persones que hi vagin com que no ho facin). La nota final serà el resultat de la valoració dels 7 exercicis realitzats en horari de classe més la nota obtinguda en els treballs.
Es penalitzarà, per tant, no lliurar els exercicis els dies assignats.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Reconèixer les implicacions socials i ambientals del referents arquitectònics.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. eines bàsiques per a la contrucció del portfolio.
CG3. Treballar amb les fonts d'informació donades.
CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit del pensament.