Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VII

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11229 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 2 Català/Castellà


La docència d'Urbanística VII s'encabirà a la docència de l'assignatura La transformació de la ciutat construïda (290056) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 

Objectius genèrics (català)

La transformació de la ciutat construïda. Elements de l'estructura urbana.


Objetivos genéricos (castellano)

La transformación de la ciudad construida. Elementos de la estructura urbana.


Generic aims (english)
Architectural intervention in the already built city. Elements of the urban layout.


Continguts
1 Els sistemes bàsics de la ciutat: models i estàndards.
2 Estructura urbana i planejament urbanístic.
3 La transformació de la ciutat des de les Actuacions de Millora Urbana
4 El viari: entre la funcionalitat i l’espai públic.
5 El sistema d’espais lliures.
6 Els equipaments i els serveis col·lectius.

Objectius específics
Els components bàsics de l’estructura pública de la ciutat i la seva regulació. El planejament com a marc general que determina l’estructura de la ciutat i el seu encaix en el territori, així com les pautes per a la projectació de la seva constant transformació. Dinàmiques de transformació a partir de projectes recents.
Instruments d’ordenació i gestió.

Competències genèriques i transversals
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Gestió de recursos materials.
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Seguiment del curs (10%)
Prova escrita (40%)
Exercici curs (50%)