Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures VII

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11225 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P EA Troncal Català/Castellà


La docència de Estructures VII s'encabirà a la docència de l'assignatura Mecànica del sòl i fonaments (290060) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.


Objectius genèrics (català)
Mecànica del sòl i estructures de fonamentació.

Objetivos genéricos (castellano)

Mecánica del suelo y estructuras de cimentación.


Generic aims (english)
Soil mechanics and foundation structures.


Continguts
1 Formació dels sòls.
2 Estructura dels sòls.
3 Classificació dels sóls.
4 Característiques físiques.
5 Característiques mecàniques.
6 Equilibri plàstic.
7 Empentes sobre murs (I)
8 Empentes sobre murs (II)
9 Murs de contenció desplaçables.
10 Fonamentacions superficials.
11 Bigues de fonamentació.
12 Assaig de camp.
13 Comprensibilitat i consolidació

Objectius específics
Assolir el coneixements fonamentals per a l’anàlisi dels sòls, la deducció de les característiques mecàniques i el disseny i càlcul de les fonamentacions superficials i les estructures de contenció.
Calcular les deformacions elàstiques.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 proves: 80%
2 exercicis o treballs: 20%