Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció VIII

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11224 4 (3 ECTS) 2T + 2P CA 1 Troncal 3 Català/Castellà


Professor Responsable Antoni Paricio
Altres professors Manel González

Objectius genèrics (català)
A partir de l’obra construïda, revisar els conceptes desenvolupats al llarg dels estudis en les assignatures de Construcció i de Condicionament i Serveis, però des d’altre punt de vista, la qual cosa ens permet reconèixer els defectes i lesions així com determinar les causes i avaluar les seves possibilitats residuals per tal de proposar les intervencions més adients.

Objetivos genéricos (castellano)

A partir de la obra construida, revisar los conceptos desarrollados a lo largo de los estudios en las asignaturas de Construcción y Condicionamiento y Servicios, pero desde otro punto de vista, lo cual nos permite reconocer los defectos y lesiones así como determinar las causas y evaluar sus posibilidades residuales para proponer las intervenciones más adecuadas.


Generic aims (english)
Taking from the already constructed works, students will revise the concepts previously acquired but from a different point of view, this will allow them to identify the errors and pathologies, decide the causes and evaluate their possibilities in order to propose the most convenient interventions.
Continguts
1 Introducció. Reconeixement i presa de dades.
2 Terreny, fonament i estructura.
3 Estructura vertical: murs de càrrega.
4 Estructura vertical: estructura porticada, formigó i acer.
5 Estructura horitzontal: fusta, acer i formigó.
6 Comportament dels tancaments: cobertes i façanes.
7 Revestiment i acabats. Interiors i exteriors.
8 Serveis: sanejament, fontaneria, gas i calefacció.
9 Serveis: electricitat, enllumenat i ventilació mecànica.

Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Cercar referències documentals
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió de recursos materials
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’avaluació de la tasca dels alumnes es realitzarà sobre 2 exàmens i una pràctica desenvolupada al llarg
del quadrimestre i tutoritzada pel professor de l’assignatura.