Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis IV

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11226 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P CA 1 Troncal 1 Català/CastellàLa docència de Condicionament i Serveis IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Construcció i condicionament de l'espai urbà (290050) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 


Objectius genèrics (català)

Infraestructura Urbana. El projecte de urbanització i les seves instal·lacions.

Comprendre el paper del projecte de urbanització en el procés global d’edificació, interrelacionant els diferents àmbits de coneixement i analitzar els diferents òrgans de gestió públics o privats.Objetivos genéricos (castellano)

Infraestructura Urbana. El proyecto de urbanización y sus instalaciones.
Comprender el papel del proyecto de urbanización en el proceso global de la edificación, interrelacionando los diferentes ámbitos del conocimiento y analizando los diferentes órganos de gestión públicos o privados.Generic aims (english)
Urban infrastructures. Urban planning projects and facilities.This course is targeted to understand the
role of the project in the global housing process, relating the different ideas to the analysis of the different either public or private managing institutions.


Continguts
1 Disseny i construcció del sistema viari
2 Xarxa de abasteixement d’aigua potable
3 Xarxa municipal de clavegueram
4 Distribució de energia elèctrica
5 Infraestructura d’enllumenat públic urbà
6 Xarxa de gas canalitzat. Previsions de altres combustibles
7 Xarxes de infraestructura comú de Telecomunicacions.
8 Superposició i coordinació de serveis.

Objectius específics
Estudiar els elements i sistemes per a la construcció de l’espai exterior.
Conèixer en detall determinats processos de càlcul i dimensionat.
Conèixer mètodes de treball per projectar i descriure les decisions del projecte de urbanització.
Reflexionar sobre el procés de modificació del territori.

Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Cercar referències documentalS
X Documentar casos pràctics
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 proves 25% cadascuna
Treball 40%
Valoració personal 10%


Enllaç a la bibliografia Català

A cada sessió es dona una Bibliografia pròpia.