Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició IV

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11230 3 (2,5 ECTS) 3 T CA Troncal 2 Català/Castellà


La docència de Composició IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Composició IV (290057) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.


 

Professor Responsable
Altres Professors


Objectius genèrics (català)

Arquitectura, Teoria i Crítica després de la II Guerra Mundial.Objetivos genéricos (castellano)

Arquitectura, Teoría y Crítica después de la II Guerra Mundial.


Generic aims (english)

Architecture, Theory and Criticism after the Second World War.Continguts
1 Presentació – La tradició crítica alemanya, Sigfried Giedion i Henry-Russell Hitchcok
2 La tradició crítica angloamericana: Bernard Berenson i Geoffrey Scott, 1914
3 Visió espacial I: Nikolaus Pevsner, 1943
4 Visió espacial II: Bruno Zevi, 1948
5 Formalisme i iconologia: Rudolf Wittkower, 1949
6 Experiència espacial: Rex D. Martienssen, 1957 / Pedro Vieira de Almeida, 1961
7 De Wölfflin a la Gestalt: Colin Rowe I. 1947-1957
8 His End and his beginning: Reyner Banham i Robert Venturi, 1966
9 Contra la Ville Radieuse: Colin Rowe II. 1978
10 Contextualisme I: Charles Moore, 1974
11 Contextualisme i Arquitectura autònoma: Vincent Scully, 1950-1991
12 Arquitectura autònoma II: Peter Eisenman, 1963-
13 Després del manhattanisme: Rem Koolhaas, 1977-


Objectius específics
Comprensió de l’arquitectura en la seva complexitat històrica i crítica, articulada amb la globalitat del pensament i lluny de qualsevol idea de resposta immediata.


Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Cercar referències documentals
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Utilització d’altres idiomes
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic col·lectivament
X Gestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
X Flexibilitat durant el desenvolupament d’un projecte
X Desenvolupament de la sensibilitat artística
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social


Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 treballs amb presentació pública a classe (30% + 20%)

Assistència i participació a classe (10% + 10%)

Examen (30%)

Els treballs a presentar públicament s’elaboraran a partir de la bibliografia complementària i la presentació es prepararà prèviament amb el professoratBibliografia bàsica

TOURNIKIOTIS, Panayotis. The Historiography of Modern Architecture. Cambridge i Londres: The MIT Press, 1999

 

VIDLER, Anthony. Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2008

 

EISENMAN, Peter. Ten Canonical Buildings: 1959-2000. Nova York: Rizzoli, 2008


 

Bibliografia complementària

BERENSON, Bernard . “A Word for Renaissance Churches”. A:The study and criticism of Italian art. Second series (1902).

 

*PEVSNER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. Londres: Penguin, 1943.

PEVSNER, Nikolaus. “The Architecture of Mannerism”. A: GRIGSON, Geoffrey (ed.). The Mint: A Miscellany of Literature, Art and Criticism. Londres: Routledge, 1946; p 116-138.

ROWE, Colin. “Mannerism and Modern Architecture”. A: Architectural Review, maig de 1950, v 107. També a: ROWE, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1976

 

*ZEVI, Bruno. Saper vedere l’architettura. Torí: Einaudi, 1948.

*ZEVI, Bruno. Poetica dell’architettura neoplastica. Milà: Libreria Editrice Politecnica Tamburini, 1953.

SUMMERSON, John. “The Case for a Theory of Modern Architecture”. A: Royal Institute of British Architects Journal, 1957, 64

*WITTKOWER, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. Londres: The Warburg Institute, 1949.