Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures singulars

Qm Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290051

3

Obligatòria

Estructures

EA

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Josep Gómez, professor responsable.
Nacho Costales, Xavi Gimferrer, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

L’objectiu és

 • Objetivos genéricos (castellano)

El objetivo es

 • Generic aims (english)

The goal is


 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
Anàlisi de tipus estructurals. Disseny i càlcul en acer, formigó armat i posttesat.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny estructural.
 • Web page
 • Continguts

 

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. %

 

 

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny estructural.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors