Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures III

Qm Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290040

3

Obligatòria

Estructures

EA

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom: 42 hores

 

 • Equip docent

Jaume Torrents, professor responsable
Joan Ramon Blasco

 • Objectius genèrics (català)

Anàlisi estructural de pòrtics hiperestàtics.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Análisis estructural de pórticos hiperestáticos.

 • Generic aims (english)

Structural analysis of hyperstatic porticoes.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Estructures resistens:

- Anàlisi estructural de pòrtics hiperestàtics

- Predimensionat de sol·licitacions

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Introducció.
 2. Anàlisi de rigideses i deformacions (I).
 3. Anàlisi de rigideses i deformacions (II).
 4. Introducció a l’expressió matricial (I).
 5. Introducció a l’expressió matricial (II).
 6. Estructures de barres indesplaçables (I).
 7. Estructures de barres indesplaçables (II).
 8. Estructures de barres indesplaçables (III).
 9. Predimensionament d’esforços en pòrtics indesplaçables (I).
 10. Predimensionament d’esforços en pòrtics indesplaçables (II).
 11. Estructures de barres desplaçables (I).
 12. Estructures de barres desplaçables (II).
 13. Predimensionament d’esforços en pòrtics desplaçables.

 

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació.
2 proves d'examen: 80%
4 exercicis o treballs: 20%

Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors