Comparteix:

taller g

Comunitats habitables

Dilluns (Monday) 10:30 - 14:30            
Dimecres (Wednesday) 08:30 - 14:30  

 

Professora Responsable Magda Mària
Altres professors Silvia Musquera, Helena Coch, Pablo Garrido

Objectius genèrics (català)
Enfrontament entre dos sistemes: el que fa referència a la forma arquitectònica (unitat habitable que forma un sistema d'agregació que després s'insereix en un emplaçament) i el que desenvolupa l'habitabilitat sostenible.

Objetivos genéricos (castellano)

Enfrentamiento entre dos sistemas: el que hace referencia a la forma arquitectónica (unidad habitable que forma un sistema de agregación  que después se inserta en un emplazamiento) y el que desarrolla la habitabilidad sostenible.


Continguts
setmana activitat teoria taller
1 Habitar, aprendre i ensenyar. 2 h 8 h
2 Habitabilitat i gestió de recursos 1. 2 h 8 h
3 Unitats i sistemes de creixement. 2 h 8 h
4 Habitabilitat i gestió de recursos 2. 2 h 8 h
5 Sistemes i peces singulars. 2 h 8 h
6 Implantació, sistemes i impacte visual. 2 h 8 h
7 Els límits del sistema. 2 h 8 h
8 Agrupació, embolcalls i eficiència. 2 h 8 h
9 Unitats i ritmes externs. 2 h 8 h
10 L'espai exterior habitable. 2 h 8 h
11 Correcció al taller.   10 h
12 Correcció al taller.   10 h
13 Correcció al taller.   10 h
14 Correcció al taller.   10 h
15 Correcció al taller.   10 h

Metodologia docent i sistema d'avaluació
1r lliurament: 10% de la nota final
2n lliurament: 20%
3r lliurament: 25%
4t lliurament: resultat final: 45%