Comparteix:

taller f

Dilluns (Monday) 10:30 - 14:30            
Dimecres (Wednesday) 08:30 - 14:30  

 

Professor Responsable Franc Fernández
Altres professors Rosa Rull, Carles Llop

Objectius genèrics (català)
Programes emergents d'arquitectura contemporània. Àrees complexes de nova centralitat. Exploració de nous models tipològics d'arquitectures d'ús mixt. Mobilitat i densitat com estratègies projectuals.

Objetivos genéricos (castellano)
Programas emergentes de arquitectura contemporánea. Áreas complejas de nueva centralidad. Exploración de nuevos modelos tipológicos de arquitectura de uso mixto. Movilidad y densidad como estrategias proyectuales.

Generic aims (english)
 
 
Continguts
1
Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.
2 Exploració sobre nous models d’habitar la ciutat.
3

Continguts dels nous models tipològics urbans i arquitectònics.

4

Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.


Objectius específics

Treballar en àrees de transformació urbana de gran escala amb una exploració centrada en la mixticitat d’usos com alternativa al Zonning.
Analitzar el paper de les infraestructures com a ordenadors estratègics.
Analitzar la densitat urbana, la compacitat i el ús mixt com a paràmetres per un model de ciutat sostenible.

 
Web page http://tapf.50webs.com/                                                    

Métode d'avaluació
Avaluació continuada sobre el treball diari, el seguiment del professor i la qualificació periòdica dels treballs.