Comparteix:

taller c

Construir sobre el construït 2012-2013

Dilluns (Monday) 10:30 - 14:30            
Dimecres (Wednesday) 08:30 - 14:30  

 

Professor Responsable Xavier Perxas
Altres professors Mariona Benedito, Josep Giner, Josep M. Garcia Fuentes

Objectius genèrics (català)
Construir sobre el construït.
Capacitat d'establir un discurs arquitectònic, a partir de una realitat construida.
Consciència de "transformació" del lloc.
Capacitat de plantejar una idea, expressar-la, i fer-la comprensible.

Objetivos genéricos (castellano)
Construir sobre lo construido.

Generic aims (english)
Designing on is already built.
 
Continguts
1
Anàlisi del lloc i l'arquitectura existent.
2 Teoria sobre arquitectura i programes similars.
3

Anàlisi d'exemples similars.

4

Primera proposta. Criteris de transformació del lloc. Esquemes i maquetes de volum.

5 Proposta avantprojecte. Definició de l'espai arquitectònic, comprensió de l'estructuració organitzativa formal i funcional del conjunt.
6 Proposta final. Dossier del currículum personal de l'alumne al llarg del quadrimestre.

Objectius específics

Fomentar la capacitat de llegir i comprendre un entorn físic entés no tant sols com el conjunt de condicions morfològiques i ambientals d'un determinat emplaçament topogràfic, sinó tambél'arquitectura existent i el seu significat.
El projecte planteja la necessitat d'establir un model del qual caldrà definir la tipologia, el llenguatge i el sistema constructiu, que es posarà en relació amb la preexistència de partida.
Els projectes poden fer referència a completar edificis inacabats. a substituir parts d'edificis, a canviar l'ús dels edificis o bé costruïr nous edificis sobre velles ruïnes; tenen però en qualsevol dels casos. l'obligació de no fugir del contacte real de les dues arquitectures: la proposada i la ja existent.


Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Cercar referències documentals
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
X Flexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
X Gestió de recursos materials
X Desenvolupmant de la sensibilitat artística.
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Sistema d'avaluació
L'avaluació final de cada alumne considera els seguents aspectes de treball al llarg del quadrimestre.

Grau de seguiment del taller, lliuraments, avaluació continuada.
Exercici d'anàlisi del projecte.
Proposta general del projecte.
- Relació concepte forma.
- Resolució funcional de la proposta.
- Resolució d'aspectes tècnics (estructura, tancaments, conceptes d'instal·lacions, etc.)
Dossier Din A3 i arxiu digitalitzat amb el resum del curs.