Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció IX

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11231 5 (4 ECTS) 2,5T + 2,5P CA 1 Troncal 2 

Dijous (Thursday) 08:30 - 10:30 / 11:50 - 13:10 T4 - P08             

 

Professor Responsable Victor Seguí
Altres professors Jaime Prous, Alexandre Gauthier

Objectius genèrics (català)
Disseny i construcció: projecte executiu i direcció d’obra.

Objetivos genéricos (castellano)
Diseño y construcción: proyecto ejecutivo y dirección de obra.

Generic aims (english)
Design and construction: a construction project and building site management.
 
Continguts
1 Contractes d’obra. Organització d’obra
2 Sol – fonamentació - estructura
Geotècnic - fonamentació
Replanteig d’estructura - Detalls
3 Envolvent
Façana - Detalls
Coberta - Detalls
4 Compartimentació
5 Implementació d’instal·lacions
6 Elements
Escala – vestíbul - claraboia – barana, etc...
7 Documents
Memòria
Amidament
Preus unitaris i descomposats
Plec Condicions
8 Legislació d'aplicació.

Objectius específics
Treballar la secció constructiva del projecte integradora de la construcció i el condicionament i els serveis en relació al condicionants de l’obra.

Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
X Documentar casos pràctics.
X Elaboració d'informes tècnics.
X Utilització de software genèric.
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió de recursos materials
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

13 exercicis que es qualifiquen. Els exercicis es basen en el desenvolupament d’un projecte de l’estudiant realitzat en cursos anteriors.


Bibliografia
Es repartirà a l'inici de cada sessió.