Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística IV

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11208 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 3
La docència de Urbanística IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Urbanisme II (290042) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.  

 

Professor Responsable Isabel Castiñeira
   

Objectius genèrics (català)
Ciutat i projecte residencial en el segle XX.

Objetivos genéricos (castellano)
Ciudad y proyecto residencial en el siglo XX.

Generic aims (english)
Cities and residential projects in the XXth century.

Continguts
1 Presentació del curs i exercicis.
2 La ciutat jardí anglesa
3 L’alternativa al suburbi americà
4 Les propostes actuals de baixa densitat
5 Alternatives al planejament residencial
6 Pràctica
7 El CIAM i el tractat d’Atenes.
8 Les Siedlungen de Frankfurt.
9 El bloc com a unitat física i funcional.
10 Les noves ciutat Angleses.
11 Pràctica
12 El Planejament de la ciutat amb els postulats del CIAM.
13 La interpretació local dels principis CIAM
14 Les propostes residencials actuals-locals.
15 Examen

Competències
Respecte a Coneixements:
De les principals aportacions als projectes residencials del segle XX:
Definició dels instruments de projecte de criteris i projectes o reinterpretació en diferents ciutats.

Respecte a Habilitats:
Maneig dels principals paràmetres que caracteritzen els projectes urbans (densitat, edificabilitat, ocupació, usos...)
Habilitat i pràctica en la “lectura” de projectes urbans, més enllà dels pròpiament residencials que son l’objecte del curs.

Respecte a Capacitats:
Capacitat per fomentar la valoració personals o la crítica raonada dels projectes.
De tenir referències o models que poden ajudar en el moment de resoldre un projecte urbanístic.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Treball 50% (pràctics) teòric 50%. Cada treball té un coeficient en funció de la dificultat.
L’examen és coeficient 2 (20%)


Enllaç a la bibliografia