Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP V / Projectes V

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11206 6 (5 ECTS) 6L PA Troncal 3
11207 7 (5,5 ECTS) 7L PA-CA1-EA Obligatoria 3
 
 La docència de TAP V / Projectes V s'encabirà a la docència de l'assignatura TAP V (290041) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 

Professor Responsable Joan Llecha
Altres professors Carles Marcos, Ana Zubelzu, Arcadi de Bobes, Jaume Avellaneda, Manuel González

Objectius genèrics (català)
L'habitatge col·lectiu.

Objetivos genéricos (castellano)
La vivienda colectiva.

Generic aims (english)

The cours deals exclusively with housing.


Continguts
1 Definició de confort.
2 Flexibilitat i adaptabilitat.
3 Habitatge i entorn
4 L'edifici com a sistema.
5 Tancaments i covertes.
6 L'estructura.
7 Distribució i organització.
8 Espais de servei.
9 Equipament i mobiliari.
10 Normativa.

Objectius específics
Ensenyar a fer arquitectura a partir de les reflexions que es generen d’una manera natural al voltant del tema de l’habitatge.
Integrar els aspectes constructius i tecnològics des de les primeres opcions del projecte

Competències genèriques i transversals
X Raonment crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
X Cercar referències documentals.
X Documentar casos pràctics.
X Utilització de software genèric.
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari.
X Gestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
X Flexibilitat durant el desenvolupament d’un projecte
X Gestió de recursos materials
X Desenvolupament de la sensibilitat artística.
X Atenció a l'ètica professional i a la sensibilitat artística.
X Atenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

1 treball, 2 lliuraments: 30% i 30%; 6 exercicis: total 30% i 10% valoració personal.