Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures IV

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11204 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P EA Troncal 

La docència de Estructures IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Estructures III (290040) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe. 
 

Professor Responsable Jaume Torrents

Objectius genèrics (català)
Anàlisi estructural de pòrtics hiperestàtics.

Objetivos genéricos (castellano)
Análisis estructural de pórticos hiperestáticos.

Generic aims (english)
Structural analysis of hyperstatic porticoes.

Continguts
1 Introducció.
2 Anàlisi de rigideses i deformacions (I).
3 Anàlisi de rigideses i deformacions (II).
4 Introducció a l’expressió matricial (I)
5 Introducció a l’expressió matricial (II)
6 Estructures de barres indesplaçables (I)
7 Estructures de barres indesplaçables (II)
8 Estructures de barres indesplaçables (III)
9 Predimensionament d’esforços en pòrtics indesplaçables (I)
10 Predimensionament d’esforços en pòrtics indesplaçables (II)
11 Estructures de barres desplaçables (I)
12 Estructures de barres desplaçables (II)
13 Predimensionament d’esforços en pòrtics desplaçables.

Objectius específics

Assolir els coneixements fonamentals sobre el disseny, predimensionament i càlcul d'estructures de pòrtics plans hiperestàtics.


Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 proves d'examen: 80%
4 eercicis o treballs: 20%


Enllaç a la bibliografia