Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística I

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11184 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 3

 
 

La docència d'Urbanística I s'encabirà a la docència de l'assignatura Arquitectura i Ciutat (290023) del
nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe

Objectius genèrics (català)

Ciutats, processos i formes urbanes.

Objetivos genéricos (castellano)

Ciudades, procesos y formas urbanes.

Generic aims (english)

Any introductory course based upon urban planning should deal with cities, which is the basic material of the urban layout. This course is aimed to make the students be aware and familiar with some of the cities; it’s not an arbitrary list but they are singular cities which offer unique and original qualities, they also have universal characteristics: the have been true urban planning laboratories, either concerning projects or new life styles. The first aim is to study and recognize the key of each project, of each city. Secondly, to study their historical development by means of cartography, urban process and significant interventions in the city that help us to understand the current urban structure.
To understand the cities is the last target. Every city has its own characters, novels,…which can alow us to approach them from another point of view.

Continguts

0 Introducció. Ciutats civilitzades.
1

Edimburg neoclàssic, 1750-1840

2

Fez i l’ urbanisme islàmic

3

Sevilla, capital del món al segle XVI

4

Una xarxa infinita: Barcelona i el projecte de l’Eixample Cerdà, 1860-1930

5 Buenos Aires, la quadrícula en la pampa, 1870-1930
6 De Florència a Roma: el nou espai urbà del classicisme, segles XV i XVI
7

Boulevard i perspectiva: el Paris haussmannià, 1850-1870

8 Nova York, skyline del futur absolut, 1880-1940
9

Brasília, l’ oportunitat del Moviment Modern, 1955-2000

10 La domesticació de l’aigua: Venècia y Amsterdam a l’ edat daurada
11

Londres victorià o la dispersió infinita, 1820-1900

12 Industrialització i immigració: Chicago, metròpolis del Gran Oest, 1850-1930
13 Viena, capital de la cultura: el Ring i l’edifici públic, 1850-1914  
14 Estocolm, l’ utopia socialdemòcrata, 1945-1980   
15 Mèxic: apoteosis de l’habitatge informal, 1950-2000
16 Los Ángeles: la Ciutat del automòbil, 1900-2000  
17 El nou paisatge metropolità: Barcelona, 1975-2007

Competències

Adquirir destresa en la lectura i el dibuix de ciutats a escales altes (1/10.000- 1/25.000)  i a escales baixes (1/2.000).
Reconèixer l’estructura bàsica de la ciutat en la qual es treballa: les àrees socials i funcionals que la composen, els seus grans eixos viaris, el seu centre ( o centres) i les seves perifèries.
Adquirir la curiositat per la ciutat a través de la lectura de documents de ficció diversos que parlen més o menys directament d’ella.

Competències genèriques i transversals

X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Cercar referències documentals
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Desenvolupament de la sensibilitat artística


Metodologia docent i sistema d'avaluació

1 exercici (50%)
1 presentació (12,5%)
1 examen final (25%)
1 lectura (12,5%)

Enllaç a la bibliografia