Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VI

Qm Primavera 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11222 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 3 

Dimarts (Tuesday) 08:30 - 10:30  T1 - P10             

 

Professor Responsable Ferran Navarro
Altres professors Josep M. Vilanova

Objectius genèrics (català)
La transformació de la ciutat construïda. Els teixits urbans.

Objetivos genéricos (castellano)

La transformación de la ciudad construida. Los tejidos urbanos.


Generic aims (english)
The transformation of the already built city. Urban networks.

Continguts
1
Els problemes actuals de la ciutat i el paper de l'arquitecte.
2 El sistema de planejament, marc de les intervencions i definició dels instruments d’actuació urbanística.
3 Antecedents i actualitat de la reforma urbana.
4 La regulació dels teixits urbans des de l’ordenança.
5 Formes urbanes i continguts de la ciutat construïda.
6 El paper de l’habitatge i les activitats econòmiques.

Objectius específics

Ser capaç d’utilitzar diferents instruments urbanístics definits en el marc legislatiu per a l’anàlisi de l’evolució dels teixits urbans i la projectació de la seva transformació.


Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió de recursos materials
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Seguiment del curs (10%)
Prova escrita (40%)
Exercici curs (50%)