Vés al contingut (premeu Retorn)

Trans-

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 35 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
290169 4 ( 3,5 ECTS) 4L PA Intensiva

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Viatge 4 dies a Berlin (mes de juny a concretar) 1

 

Professor Responsable Tomeu Ramis                                                    
Altres professors Mariona Benedito


Objectius

Objectius: TRANS, del llatí trans (“a través”, “més enllà”). L’objectiu de l’assignatura consisteix en la producció de coneixement a partir de la desubicació, això es, situant la mirada de l’alumne en l’estranyament propi del canvi de context provocat per un viatge. El prefix “trans” ens convida a mirar més enllà, reconeixent que només amb una mirada sense prejudicis serem capaços de construir noves relacions a partir d’elements coneguts. El treball consistirà en l’anàlisi de diversos fenòmens urbans de diferents escales i la proposta vinculada als mateixos.   

El procés presencial de reconèixer e interpretar una realitat des d’estratègies concretes, entrenen l’estudiant en l’elaboració d’Atles propis d’inspiració personal i continguts tan científics com emocionals

Es proposa un treball per grups de mínim dos estudiants que es gesta al llarg del viatge-taller i que culmina amb una presentació pública a l’escola a la tornada.


Objetivos 

Objetivos: TRANS, del latín trans ("a través", "más allá"). El objetivo de la asignatura consiste en la producción de conocimiento a partir de la desubicación, esto es, situando la mirada del alumno en el extrañamiento propio del cambio de contexto provocado por un viaje. El prefijo "trans" nos invita a mirar más allá, reconociendo que sólo con una mirada sin prejuicios seremos capaces de construir nuevas relaciones a partir de elementos conocidos. El trabajo consistirá en el análisis de diversos fenómenos urbanos de diferentes escalas y la propuesta vinculada a los mismos.
El proceso presencial de reconocer y interpretar una realidad desde estrategias concretas, entrenan al estudiante en la elaboración de Atlas propios de inspiración personal y contenidos tan científicos como emocionales
Se propone un trabajo por grupos de mínimo dos estudiantes que se gesta a lo largo del viaje-taller y que culmina con una presentación pública en la escuela a la vuelta.

 

Subject abstract

 

The aim of the Subject lies on the production of knowledge through disorientation; that is, placing the student’s glance where it’s not comfortable by the means of a field-trip.

The demands of the workshop will consist in the analysis of several urban phenomena and to reaction to those in terms of a new approach-proposal. The work will be in groups of minimum 2 students and will be executed during the field-trip to culminate in a Final review session at the school.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Apassionar-se davant d’allò nou i desconegut. Reconèixer-se  en el viatge utilitzant les eines pròpies de la professió (la mirada, el dibuix…) Despertar en els alumnes allò que el viatge podria tenir d’iniciàtic per reafirmar-los la passió per l’arquitectura.
  • Exercitar una visió transversal i sense prejudicis, movent-se en un joc d’escales que van de lo domèstic fins a l’escala urbana.
  • Acostumar-se a mirar i dibuixar de manera analítica.
  • Formular propostes innovadores a una realitat anteriorment desconeguda. Capacitat de reflexió i reacció.  Exercici de noves dinàmiques de treball. Nova.
  • Exercici en la presentació oral.


Continguts

1

Exercici del viatge. Explicació. Arribada al lloc.

2

Anàlisi de les necessitats i preexistències.

3

Definició dels diferents casos d’estudi. Treball per grups.

4

Correccions i explicacions de propostes.

5

Presentació de les propostes. ETSAV.


Sistema d'avaluació

És necessària l’assistència com a mínim al 90% de les activitats programades al viatge per a ser avaluat.
50% assistència i participació, 50% exercici del viatge.

 

Bibliografia

Perec, Georges (2004) [1999]. Especies de espacios (IV edición). Mataró: Montesinos. ISBN 84-95776-72-3

Perec, Georges (2012). Tentativa de agotamiento de un lugar parisino (I edición). Barcelona: Editorial Gustavo Gili. ISBN 978-84-252-2417-1.