Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés d'execució i innovació tecnològica

Qm Tardor 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 7-10 16
Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290177 5 (4,5 ECTS) 4T + 1P CA1 1

 

Dia d'impartició Horari d'impartició           Núm. de setmanes
Dimarts (Tuesday) 16:00 - 20:00 13 setmanes

 

Professor Responsable Antonio Paricio Casademunt                                                      

Objectius

Estudiar, analitzar i treure conclusions dels processos d’execució de les obres plantejats convencionalment o bé amb la introducció d’elements prefabricats a partir de materials o sistemes que aporta la indústria. Els estudis i anàlisis es complementaran amb exemples reals d’obra on el factors temps, costos i qualitat són les variables que condicionaran les decisions.

Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Conèixer i analitzar les alternatives a la construcció convencional.
  • Avaluar les alternatives constructives que porta la indústria.
  • Avaluar i entendre les aportacions que fan les diferents indústries en els processos d'execució.
  • Entendre i comparar les diferents tecnologies que són alternativa a la construcció convencional.

Continguts

1

Anàlisi de l’evolució tecnològica de la construcció i dels processos constructius. Pautes.

2

La “Fragmentació” dels processos d’execució. La construcció “sobreposada”. La subcontractació. La industria com a “motor” dels canvis tècnics.

3

L’extrapolació de tècniques i materials d’altres industries al sector de la construcció.

4

Anàlisi comparatiu dels processos d’execució convencionals o amb l’aportació de sistemes que aporta la industria. Anàlisi per subsistemes: Fonamentació – contenció, estructura, tancaments.

5

El projecte arquitectònic i el procés constructiu com a factor de canvi. Visites d’obra i indústries del sector.


Mètode d'avaluació

Examen del contingut del programa.
Treball en equip d'anàlisi d'un edifici.

Bibliografia

Donada la diversitat de temes a tractar a cada capítol es recomanarà la bibliografia corresponent.