Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis 2014-15 o anteriors / Grau en Estudis d'Arquitectura / Guia Docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Tardor 2015-2016 / ECO3. Sallent 2: l’arquitectura del context, els recursos i la comunitat.

ECO3. Sallent 2: l’arquitectura del context, els recursos i la comunitat.

Qm Tardor 2015-2016
Qm  Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T

7-10

15 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290183 5,5 (5 ECTS) 100% L PA + UOT + CA 4 hores i mitja


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm. de setmanes
Dilluns (Monday) De 15:30 a 20:30 12

Observacions: l’estudiant que matriculi també ECO3 Sallent 1  l’horari serà de dilluns i dimecres de 15:30 a 20:30

 

Professor Responsable Roger Sauquet i Adolf Sotoca                    
Altres Professors Núria Salvadó, Marta Serra, Roger Tudó, Claudi Aguiló, Nacho Costales.Objectius

L’assignatura enuncia tres dels reptes radicalment contemporanis als quals l’Arquitectura ha de donar resposta. Partint del qualificatiu ECO (de l’arrel grega oikos=casa), l’assignatura desenvolupa els coneixements i pràctiques necessàries per tal d’integrar en el fet arquitectònic una triple aproximació basada en:

 • l’ECOLOGIA (oikos-logos), entesa aquesta com la relació de l’arquitectura amb el seu context (logos), ja sigui aquest espaial o temporal.
 • l’ECONOMIA (oikos-nomos, okomos), considerant aquesta com l’administració eficient dels recursos materials i tècnics necessaris per a la construcció de l’objecte arquitectónic.
 • l’ECOSISTEMA (oikos-systema, oikos-syn-hístemi), parant especial atenció a la comunitat d’éssers que es relacionen entre sí en funció de les condicions proveïdes per l’objecte arquitectònic.

Els participants de l’assignatura aprendran a desenvolupar holísticament, a través de la pràctica projectual, coneixements i mètodes que donin resposta als requeriments actuals de l’arquitectura.

El QT 2015-16 ECO3 treballarà sobre un dels reptes més fascinants que a Catalunya s’han plantejat en els últims anys: El barri de l’Estació a Sallent és un territori minvant (no només metafòricament) en el qual no té cabuda el projecte arquitectònic entès com a edificació.

El curs tractarà aquesta problemàtica geològica  que deriva en problemàtiques també socials i econòmiques des del paisatge físic fins l’humà, aportant solucions als habitants que es resisteixen a marxar, donant nova vida al patrimoni arquitectònic que hi queda, plantejant estratègies urbanes,  paisatgístiques i tecnològiques que permetin imaginar un futur per aquest espai en plena sintonia amb l’entorn natural i urbà més immediat. Els alumnes coneixeran de prop la ciutat, realitzaran la seva pròpia diagnosi i plantejaran àmbits d’actuació concrets des dels quals, per mitjà de la reflexió arquitectònica, es puguin donar solucions als problemes detectats. El conjunt de solucions que cada alumne plantegi serà la resposta que, de forma col·lectiva, donarà l’escola a aquest requeriment que l’ajuntament ens fa.


Objetivos

La asignatura enuncia tres de los retos radicalmente contemporáneos a los que la Arquitectura debe dar respuesta. Partiendo del calificativo ECO (de la raíz griega oikos = casa), la asignatura desarrolla los conocimientos y prácticas necesarias para integrar en el hecho arquitectónico una triple aproximación basada en:

 • La ECOLOGÍA (oikos-logos), entendida ésta como la relación de la arquitectura con su contexto (logos), ya sea éste espacial o temporal.
 • LA ECONOMIA (oikos-nomos, okomos), considerando esta como la administración eficiente de los recursos materiales y técnicos necesarios para la construcción del objeto arquitectónico.
 • El ECOSISTEMA (oikos-systema, oikos-syn-hístemi), prestando especial atención a la comunidad de seres que se relacionan entre sí en función de las condiciones provistas por el objeto arquitectónico.

Los participantes de la asignatura aprenderán a desarrollar holísticamente, a través de la práctica proyectual, conocimientos y métodos que den respuesta a los requerimientos actuales de la arquitectura.
El QT 2015-16 ECO3 trabajará sobre uno de los retos más fascinantes que en Cataluña se han planteado en los últimos años: El barrio de la Estación en Sallent es un territorio menguante (no sólo metafóricamente) en el que no tiene cabida el proyecto arquitectónico entendido como edificación.
El curso tratará esta problemática geológica que deriva en problemáticas también sociales y económicas desde el paisaje físico hasta el humano, aportando soluciones a los habitantes que se resisten a marchar, dando nueva vida al patrimonio arquitectónico que queda, planteando estrategias urbanas, paisajísticas y tecnológicas que permitan imaginar un futuro para este espacio en plena sintonía con el entorno natural y urbano más inmediato. Los alumnos conocerán de cerca la ciudad, realizarán su propia diagnosis y plantearán ámbitos de actuación concretos desde los que, por medio de la reflexión arquitectónica, se puedan dar soluciones a los problemas detectados. El conjunto de soluciones que cada alumno plantee será la respuesta que, de forma colectiva, dará la escuela a este requerimiento que el ayuntamiento nos hace.

 

Subject abstract

Sallent is a town located at the center of Catalonia with an urban problem: there is a neighbourhood that sinks. The course will deal with this problem from the physical and human landscape, contributing with solutions to the inhabitants that are resistant and live there, giving a new life to the existing architecture, setting out urban and landscape strategies that allow to imagine a future for this space in concordance with the natural and urban surroundings.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Detectar les potencialitats urbanes i arquitectòniques d’un entorn espaial i temporal concret.
 • Enllistar i definir les problemàtiques tant urbanes com socials i econòmiques d’un entorn urbà concret.
 • Definir els objectius que es volen assolir amb un projecte d’arquitectura, en referència a l’ús, al paisatge, als reptes urbans.
 • Assumir els processos de participació i integrar-los en el projecte.
 • Aprendre a prendre, amb coherència amb els objectius inicials, decisions arquitectòniques que facin evolucionar un projecte.
 • Aprendre a prendre, amb coherència amb els objectius inicials, decisions de resolució tècnica d’un projecte.
 • Prendre consciència dels canvis que un projecte d’arquitectura pot influir en el paisatge físic i humà..


Continguts

 

Integració i Context: ECOLOGIA (oikos-logos)

1

DIBUIX: 5 estratègies per conèixer i 10 preguntes per pensar 

2

NATURBÀ: Vers una nova relació entre natura i ciutat 

3

CROWDING: Baixa densitat i massa crítica 

4

CLIMA

5

INESTABILITAT DEL SÓL

 

Eficiència i Recursos: ECONOMIA (oikos-nomos, okomos)

6

AMORTITZACIÓ: la vida útil de l’arquitectura.

7

METABOLISME: Projecte, programes i recursos a la ciutat.

8

ENERGIA

9

SOSTENTACIÓ AL LÍMIT

 

Identitat i Comunitat: ECOSISTEMA (oikos-systema, oikos-syn-hístemi)

10 REHABITAR, una forma de regenerar (Roger/Núria)
11 ESPAIS PÚBLICS AUTOGESTIONATS


Mètode d'avaluació

Avaluació continuada amb exercicis i projecte final.

 

Bibliografia

Turner, John F.C.: “Housing by people. Towards Autonomy in Building Environments”, New York : Pantheon Books, cop. 1977

Sieverts, T.: “Cities without cities: an interpretation of the Zwichenstadt” New York : Spon Press, 2003

Habitar grupo de investigación. Rehabitar  en nueve episodios

Jan Gehl La humanización del espacio público

C. Alexander: un lenguaje de patrones.