Vés al contingut (premeu Retorn)

Barcelona. Arquitectura. Imaginació

Qm Tardor 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T/P 7-10 60 Català/Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290164 5 (4,5 ECTS) 5L EGA I 4h

 

Dia d'impartició Hora d'impartició              Durada          
Dimecres (Wednesday) 16:30-20:40 12 setmanes

 

Professor Responsable Lluis Bravo                                                                        


Objectiu

Expressió visual i registre d’arquitectures de Barcelona en relació al seu procés permanent de transformació.


Objectivo

Expresión visual y registro de arquitecturas de Barcelona en relación a su proceso permanente de transformación.


Subject abstract

Visual expression and graphic recording of Barcelona’s architecture. Developing imaginative strategies in design and communication in relation to its process of permanent transformation.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Comprendre la història i el moment actual del procés de transformació urbana i arquitectònica de la ciutat de Barcelona.
  • Conèixer a nivell bàsic metodologies d’expressió gràfica de l’arquitectura complementaries al dibuix, en especial  el video i la fotografia.
  • Enfrontar-se a l’inici del procés de projecte a partir de l’anàlisi del context i de la determinació dels propis objectius.
  • Entendre les estratègies i metodologies projectuals dels arquitectes contemporanis.


Continguts

1

Percepció de models arquitectònics i urbanístics.

2

Anàlisi visual i plàstica de l’arquitectura.

3

Anàlisi de la incidència del context urbà en sentit general (arquitectònic, històric, físic i social) en el plantejament del projecte.

4

Estratègies i metodologies actuals d’ ideació arquitectònica.

5

Estratègies i metodologies actuals de comunicació de la ideació.Mètode d'avaluació

Avaluació continuada. S’avalua el procés en conjunt. Un primer lliurament i presentació i un segon lliurament de dossier i presentació final.

 

Bibliografia

WESCHLER, Lawrence:  Cameraworks. David Hockney. London. Thames and Hudson. 1984.

TARRAGO, Salvador: Atlas de Barcelona. Barcelona. COAC. 1971.

BIGAS, Montserrat: Enric Miralles: Procesos Metodológicos en la construcción del proyecto arquitectónico. (tesi s doctoral) Barcelona.UB.2006.

CONTE-POMI,Gustavo: El País Fértil. (tesis doctoral).  Barcelona. UPC. 2008.

BRAVO FARRÉ, Lluís: Dibujo. Aprendizaje. Arquitectura Moderna. (tesis doctoral). Barcelona. UPC. 1989.