Comparteix:

Maquetes d'escaiola

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma Prerequisits
P 7-10 15 Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290171 4 (3,5 ECTS) 4 L ETSAV
Dia d'impartició Hora d'impartició Aula Núm de setmanes
Dimecres (Wednesday) 15:30 a 19:30 Taller de maquetes 10

 

 

Professor Responsable Laura Baringo
Altres professors


Objectius

L'estudiant, en acabar el curs, ha de conèixer un sistema de representació que pugui utilitzar per visualitzar, a través d'una pràctica manual, qualsevol projecte o objecte en colum, tenint alhora la possibilitat d'analitzar-los, oferir visions específiques i sensibilitzar-se amb les formes i els materials. El més important de l'assignatura resideix en el procés i en les diferents decisiones que es prendran per materialitzar els projectes.Subject abstract

The student will know a system of representation wich can be used to visualize any project or object in volume, he will have the possibility to analyse them, to offer specific perspectives and be aware of forms, colours and materials.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 Continguts
1 Introducció al material i coneixement de la tècnica de treball
2 Fabricació de perfils i motlles
3 Utilització d’additius i sistemes d’acabats
4 Classificació tipològica de les maquetes
5 Estudi de les fases de construcció


Mètode d'avaluació

Es realitzaran 5 treballs i el sistema serà d'avaluació continuada (20% cadascun)

 


Bibliografia
MILLS, Criss B.: Designing with models. A studio guide to making and using architectural design models. New York, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
GONZALES, Lorenzo: Maquetas. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.
DERRICK Crump: Guia de los acabados en madera. Barcelona, Cúpula (CEAC), 1996.
GERKAN, Meinhard von: Idea and model. Berlin, Ernst and Sohn, 1994.
MIDGLEY, Barry: Guía completa de escultura, modelado y cerámica: técnica y materiales. Madrid, Hermann Blume, 1982.
SUTHERLAND, Martha: Modelmaking: a basic guide. New York, W.W. Norton, 1999.