Comparteix:

Gaudí. Geometria i mecànica

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma
P 7-10 40 Castellà/Català


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290121 6 (5 ECTS) 3 T + 3P EA


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimecres (Wednesday) 14:00 a 20:00 10

 

 

Professor Responsable Josep Gómez
Altres professors


Objectius

Oferir a l’estudiant una visió de la figura i l’obra de Gaudí des del vessant de tècnic i calculista i arribar a
interactuar entre el procés de disseny formal d’un arc i el coneixement simultani del seu comportament
estructural, localitzant la corba de pressions.Subject abstract

It’s aimed to offer the student a study of Gaudí and his work form the point of view as a calculus
technician and interact between the formal designing process and the simultaneos knowledge of its
structural performance, locate the pressure curve.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 Continguts
1 Paper clau dels arcs en l’obra de Gaudí. Teoria, mètodes i antigues regles gràfiques.
2 Arcs parabòlics en Gaudí i els seus deixebles. Paràboles del dels grecs.
3 Naixement de l’estàtica. Hoseley i Lévy... línia de pressions.
4 Càlculs gràfics funiculars de Gaudí. 2D i models 3D
5 Càlculs gràfics dels col·laboradors de Gaudí.
6 Taller- pràctica gràfica normal.
7 Control de treball.


Mètode d'avaluació

100% treball finalEnllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès