Comparteix:

Estructures de fusta

Qm Primavera 2014-2015

Qm

Nivell Quadrimestral

Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits

P 7-10 40 Català/Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290125 4 (3,5 ECTS) 2 T + 2 P EA 1,5


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimarts (Tuesday) 16:00 a 19:20 12

 

Professor Responsable Joan Ramon Blasco
Altres professors Xavier Gimferrer


Objectius

Coneixement del material i de les seves lleis de disseny estructural.
Aplicació de tècniques de càlcul a les tipologies pròpies del material.
Particularitats de les normatives d'aplicació.Subject abstract

To know about this material and its structural design regulation.

Calculus techniques on the material specific typologies.

Peculiarities of regulations to be applied.Continguts
1 Característiques físiques i químiques del material.
2 Característiques mecàniques del material.
3 Tipologies estructures de fusta.
4 Mètode de càlcul: E.L.U.
5 Comprovacions de deformacions: E.L.S.
6 Comprovacions a Bolc.
7 Comprovacions a vinclament.
8 Sistemes d’estructures d’estabilització general.
9 Enllaços: perns i passadors.
10 Enllaços: corones i anells.
11 Patologies, lesions i consolidació.
12 Comprovació en situació d’incendi

Mètode d'avaluació

Tutoria treball i assistència: 40%
Presentació treball: 60%


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès