Comparteix:

Construcció d'estructures metàl·liques

QM Primavera 2014-2015


Qm

Nivell Quadrimestral

Núm. màxim d'estudiants

Prerequisits

Idioma

P

7-10

40

 

Castellà/Català

 

 

Codi

Crèdits

Distribució (T, P, L)

Departament

H/s treball estudiant

290161

3 (2,5 ECTS)

1T + 2P

CA1

3

 


 

Dia d’impartició

Hora d’impartició

Núm. de setmanes

Dijous

8:30 a 11:30

10

 

 

Professor Responsable

Josep Ignasi de Llorens Duran

Altres Professors

D’altres conferenciants

 


Objectius

Presentar i desenvolupar els aspectes de la construcció d’estructures metàl·liques que incideixen en el projecte d’arquitectura.

 


Subject abstract

Presentation and developement of steel structures Building construction Technology related to architectural design.

 


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Projectar i dirigir tenint en compte els requeriments i les característiques de les estructures metàl·liques.
  • Conèixer l’acer i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de les estructures metàl·liques.
  • Conèixer les parts de les estructures metàl·liques.
  • Vocabulari de les estructures metàl·liques.
  • Reconèixer les implantacions ambientals dels materials i les tècniques.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral o escrita.

 

 

Continguts

1

Introducció.

2

Antecedents.

3

Material, productes, elements i unions.

4

Detalls constructius.

5

Execució en taller – Visita.

6

Muntatge en obra.

7

Protecció – Visita.

8

Cost.

9

Patologia i reparacions.

10

Recomanacions de projecte.

 


Mètode d'avaluació

(0,5 x lliurament previ + 0,5 x presentació/lliurament final) x assistències/10Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès