Comparteix:

Cànons de l'arquitectura catalana

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T/P 7-10 40 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290190 6 ( 5,5 ECTS) 2T+4P CA 4 hora setmanalDia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Divendres (friday)
Dissabte (Saturday)
16:00 - 20:00  (inici de les classes el 13/03/2015)
10:00-13:00 i 15:00-18:00 (Visita de l'indret)
6

 

 

Professor Responsable Josep Giner
Altres professors Raúl Martínez i José Ángel Sanz
Col·laboradors Tiago Lopes Dias


Objectius

Cànons de l'arquitectura catalana.

Coneixement dels cims de l'arquitectura catalana des del romànic fins a l'actualitat a partir de textos clau i l'experiència i l'anàlisi in situ de les obres concretes.Objetivo

Cánones de la arquitectura catalana.

Conocimiento de las cumbres de la arquitectura catalana desde el románico hasta la actualidad a partir de textos clave y la experiencia y el análisis in situ de las obras concretas.Subject abstract

Canons of Catalan Architecture

 

Knowledge of the top edifices of Catalanarchitecture from the Romanesque to the present through key texts and direct experience and analysis of actual buildings.
Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Tenir una visió dels millors edificis de l'arquitectura catalana.
  • Saber veure les característiques d'una obra d'arquitectura i, en particular visualitzar seqüències espacials.
  • Desenvolupar les capacitats analítiques de l'estudiant per representar conceptualment i gràficament els edificis visitats.
  • S'espera que l'estudiant avanci en la constitució d'un cànon personal respecte a l'arquitectura catalana.


Continguts

1

Presentació – Visita a les esglésies de Sant Pere de Terrassa (Addicionalment, arquitectura industrial modernista)

13/03/2015

2

Arquitectura romànica religiosa segons Puig i Cadafalch

20/03/2015

3

Visita 1. Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, Santa Maria de Serrabona, catedral d’Elna

21/03/2015

4

Arquitectura gòtica religiosa segons Pierre Lavedan

10/04/2015

5

Visita 2. Monestir de Santa Maria de Santes Creus, Universitat de Cervera i Seu Vella de Lleida

11/04/2015

6

Arquitectura del Classicisme segons Josep-Francesc Ràfols

17/04/2015

7

Visita 3. Reials Col·legis de Tortosa, catedral de Tortosa, Govern Civil de Tarragona, catedral de Tarragona

18/04/2015

8

Modernisme – Noucentisme segons Oriol Bohigas

24/042015

9

Visita 4. Barcelona: Palau Güell, Santa Maria del Pi, Santa Maria del Mar; Cripta Güell a Santa Coloma de Cervelló

25/04/2015

10

Arquitectura moderna i contemporània

08/05/2015

11

Visita 5. Girona: Catedral i Farinera Teixidor; Sant Pere de Rodes i Basílica de Sta. Maria de Castelló d’Empúries

09/05/2015

12

Visita 6: Solsona, Cardona i Manresa

16/05/2015


Mètode docent
L'horari de clase es dividirà en tres parts:

1. Presentació per part dels professors de cada un dels períodes seguint la interpretació d'un llibre clàssic.

2. Preparació prèvia de la visita: organització i estudi del material disponible dels diferents edificis per part dels grups d'estudiants.

3. Visita de cada una de les obres seleccionades.

Cada grup elaborarà un conjunt de tríptics amb informació arquitectònica dels edificis visitats. Aquests documents s'inclouran en un dossier final que recollirà l'experiència del curs.


Sistema d'avaluació
-Assistència o participació a classe (25%).

-Assistència a les visites (40%).

-Redacció de tríptics de visita (35%).
Bibliografia

Recht, Roland. “L’interpretation de l’art roman entre les sciences naturelles et la linguistique”. A: Penser le patrimoine. París: Hazan, 1999

 

Puig i Cadafalch, Josep; Antoni de Falguera, Josep Goday i Casals. Ed. Institut d'estudis catalans. L'arquitectura romànica a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1909-1918.

 

Lavedan, Pierre. L’architecture gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baléares. París: Henri Laurens, 1935.

Ràfols, Josep Francesc. Pere Blay i l’arquitectura del Renaixement a Catalunya. Barcelona: Associació d’Arquitectes de Catalunya, 1934.

 

Martinell, Cèsar. Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. Barcelona: Editorial Alpha, 1959-1963.

Hereu, Pere. Elies Rogent i Amat : memòries, viatges i lliçons. Barcelona: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1990.

Ràfols, Josep Francesc. Gaudí. Barcelona: Canosa, 1928.

 

Bohigas, Oriol. Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Barcelona: Lumen, 1983.

 

 

Bibliografia de referència general

PEVSNER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. London: Faber & Faber, 1943.

 

Bibliografia per períodes

KUBACH, Hans Erich. Architektur der Romanik. Stuttgart: Belser, 1974

 

FRANKL, Paul. Gothic Architecture. Hammondsworth: Penguin, 1962

 

ROWE, Colin; SATKOWSKI, Leon. Italian Architecture of the 16th Century. Princeton Architectural Press, 2002.

 

WITTKOWER, Rudolf. Art and Architecture in Italy, 1600-1750. Pelican, 1958.

 

HITCHCOCK, Henry-Russell, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Penguin Books, 1958.