Comparteix:

Construir en situacions extremes

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 40 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290194 3,5 ( 3 ECTS) 2T+1L CA1 2 hora setmanalDia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimecres (Wednesday)
16:00 - 19:00 11

 

 

Professor Responsable Jaume Avellaneda
Altres professors


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és analitzar com és i com respon la construcció quan les accions a les que està sotmès l’edifici són extremes. Les accions estan relacionades amb el clima i l’ambient a on s’ubica l’edifici, amb el seu ús, així com amb la seva forma, els edificis, per tant, estan sotmesos a accions molt diferents segons la seva situació i forma, per això la importància del disseny com a mitjà per mitigar l’efecte de dites accions.Objetivo

El objetivo de esta asignatura es analizar como es y cómo responde la construcción cuando las acciones a las que está sometido el edificio son extremas. Las acciones están relacionadas con el clima y el ambiente donde se ubica el edificio, con su uso así como con la su forma, los edificios por tanto están sometidos a acciones muy diferentes según la su situación y forma, por eso la importancia del diseño como un medio para mitigar el efecto de dichas acciones.Subject abstract

The matter analyses the construction behaviour when the actions of the building are extremes. These actions depend of the clime but also of  other environmental characters as the seismic degree of the area and the shape of building.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Entendre l'arquitectura com a refugi i filtre.
  • Vocabulari de la construcció.
  • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
  • Quantificar qualitativament las magnitud de les accions segons la situació de l’edifici.


Continguts

1

Construir amb radiació solar extrema.

2

Construir amb humitat i contaminació de l’aire extrem.

3

Construir amb vent extrem.

4

Construir amb fred extrem.

5

Construir amb precipitació de pluja extrema.

6

Construir amb precipitació de neu extrema.

7

Construir en zones inundables.

8

Construir amb zona de sismes extrems.

9

Construir en zones amb risc d’incendi.

10

Construir amb la gravetat.

11

Una tipologia extrema: el gratacel.Sistema d'avaluació

-Treball d’estudi i recerca.
Bibliografia

MANUAL OF TROPICAL HOUSING AND BUILDING. Koenigsberger Ed. Orient Black Swan

WATER IN BUILDINGS. William B. Rose. Ed. Wiley

EFECTOS DEL VIENTO EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS. José Meseguer, Angel Sanz, Santiago Pindado, Sebastián Franchini, Gustavo Alonso. Grupo editorial Garceta

BUILDING IN THE NORTH. Eb Rice. Ed. Northern Engineering

AAVV. WATER LEAKAGE THROUGH BUILDING FACADES.  Robert J. Kudder & Jeffrey L. Erdly. Ed. ASTM

PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. Friedrich Eichler. Ed Blume

DESIGN FOR FLOODING. Donald Watson, Michele Adams. Ed.

ARQUITECTURA MODERNA EN ZONAS SÍSMICAS. Teresa Guevara.  Ed. Gustavo Gili

RAVITY’S ARC: THE STORY OF GRAVITY, FROM ARISTOTLE TO EINSTEIN AND BEYOND. David Darling. Ed. Wiley

HIGH RISE MANUAL. Joham Eisele & Ellen Kloft. Ed.