Comparteix:

CIA_Construcció interior avançada

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits

P 8-10 40 Català/CastellàCodi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
290160 4,5 (4 ECTS) 2 T + 2 P CA1 OP 3
Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Divendres (Friday) 16:00 a 17:50 i de 18:10 a 20:00 13

 

Professor Responsable Joan-Lluis Zamora i Mestre
Altres professors


Objectius

Augmentar, en quantitat i qualitat, els coneixements, competències i habilitats adquirides en les assignatures troncals dedicades a la construcció d’interiors arquitectònics en els plans d’estudis de les escoles d’arquitectura de la UPC per a aquells estudiants que volen adquirir una pre-especialització intensiva en els materials, productes i tècniques de la construcció dels nous interiors arquitectònics contemporanis.


Subject abstract

Increase the student knowledge and abilities from subject Construcció VII (see ETSAV curricula) in order to become and expert on new materials and interior construction technology.Web page Consulteu plataforma docent ATENEAResultats d'aprenentatge
Observar adequadament la realitat dels nous interiors arquitectònics i detectar-ne les debilitats i potencials d'insatisfacció tècnica i funcional.
Analitzar l'oferta tecnològica disponible al mercat en aquests àmbits i sintetitzar els seus trets per ser capaç d'emetre un judici tècnic d'idoneïtat.
Descriure processos de posada en obra i detectar les mancances i deficiències.
Implementar propostes de millora contínua de productes i processos de la construcció d'interiors.


Continguts

1 Noves bases de paviments (soleres)
2 Interacció amb interiors en funcionament
3 Nous envans
4 Visita d'obres en curs
5 Nous sostres i cels rasos
6 Coneixments de processos de fabricació
7 Nous paviments
8 Visita centres de recursos
9 Nous revestiments murals
10 Taller d'innovacióMètode d'avaluació

Avaluació continuada basada en el treball cooperatiu desenvolupant diversos tipus d'actes:

- Selecció d'informació tecnológica (fitxes de producte).
- Seguiment de processos d'obra (fitxes d'obra).
- Raports d'anàlisi crítica (rol d'observació de projectes).
- Treballs conjunts d'innovació de producte (taller casa vallès).
- Elaboració de presentacions ("un llibre o una web si us plau").

 

 

Sistema  d'avaluació

Per la tasca desenvolupada en equip mitjançant el treball cooperatiu exercint cada alumne un rol pre-establert 90%.

Els lliuraments per rol són setmanals per a l’equip i són a través de la plataforma ATENEA.

L’avaluació de cada alumne es diferent i segons el seu rol

Per l’actitud desenvolupada personalment durant el curs 10%.

 

Bibliografia

Consultar Atenea en funció de la temática.