Comparteix:

Arquitectura: ideació i comunicació gràfica

Qm Primavera 2014 -2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Idioma Prerequisits
T/P 7-10
30 Català/Castellà/Francés


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290147
3 (2,5 ECTS) 3L EGAI 40hDia d'impartició Hora d'impartició Núm de dies
Del 10 al 19 de juny a confirmar 9:45-13:30 8

 

 

Professor Responsable JR Fernandez
Altres professors


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és el de fomentar l’ús del dibuix a ma alçada com a mitjà de recerca i de comunicació, tant d’allò que es percep com d’allò que s’imagina. Les  pràctiques aniran adreçades a idear i visualitzar configuracions properes al  desenvolupament gràfic del projecte arquitectònic, introduint la llum i el color, pel que també s’impartirà un recordatori de les bases teòriques en relació a la percepció perspectiva i a la teoria del color.

 Subject abstract

The aim of the course is to encourage the use of freehand drawing as a research and communication instrument about subjects both perceived and imaginary. Practice will focus on configuration devising and visualization   close to graphic development of the architectural project, so introducing light and colour and reminding as well about theoretical perspective basis in relation to perception and colour theory.

 Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Exposar gràficament, a ma alçada, conceptes o idees relacionats amb la configuració formal
  • Desenvolupar un procés gràfic d’elaboració d’una proposta arquitectònica, urbana o paisatgística
  • Desenvolupar recursos propis que el permetin elaborar un discurs gràfic endreçat i eficient


Continguts

1

L’esbós i el pensament creatiu. El gest i el traç.

Tècniques i recursos.

2

Desenvolupament del procés de ideació:

a/ l’objecte i l’entorn: geometria, volum, proporció dimensional, idea d’escala, relació amb el context

b/ l’espai interior: llum natural, idea d’escala.

3

Recordatori en relació al traçat perspectiu.

4

Recordatori en relació al color. El color de l’ombra. Interacció i contrast en el color.

5

Comunicació de la proposta. Estructura del discurs gràfic. L’storyboard com a referència. Composició del camp gràfic.
Mètode d'avaluació

La avaluació és continuada. La nota final ha de reflectir el procés de progrés de l’estudiant al llarg dels diferents exercicis  pràctics proposats.Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès