Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanisme II

Qm Tardor 2014-2015

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290042

5

Obligatòria

Urbanisme

UOT

Català / Castellà

La docència d'Urbanisme II s'encabirà a la docència de l'assignatura Urbanística II (290624) del pla d'estudis 2014.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 • Objectius genèrics (català)

Ciutat i projecte residencial en el segle XX.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Ciudad y proyectoresidencial en siglo XX.

 • Generic aims (english)

Cities and residential projects in the XXth century.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Ciutat i projecte residencial.
Exemples de projectes residencials del segle XX.

- El problema de l'habitatge i el projecte residencial en el marc de l'evolució de la ciutat del segle XX.
- La formulació teòrica i l'evolució dels projectes (ciutat jardí, CIAM i l'ordenació oberta, etc.).
- Anàlisi de projectes residencials de referència.
- Dimensionat, instruments de projecte i paràmetres bàsics de projectes residencials.

CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'urbanisme.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.

 • Web page
 • Continguts
  Contingut teòric:
  1. Presentació del curs i exercicis.
  2. La ciutat jardí anglesa
  3. L’alternativa al suburbi americà
  4. Les propostes actuals de baixa densitat
  5. Alternatives al planejament residencial
  6. Pràctica
  7. El CIAM i el tractat d’Atenes.
  8. Les Siedlungen de Frankfurt.
  9. El bloc com a unitat física i funcional.
  10. Les noves ciutat Angleses.
  11. Pràctica
  12. El Planejament de la ciutat amb els postulats del CIAM.
  13. La interpretació local dels principis CIAM
  14. Les propostes residencials actuals-locals.
  15. Examen

  Contingut instrumental:

  1. Traçat viari i moviments de terres.
  2. Delimitació dels espais lliures i localització/grandària dels equipaments.
  3. Ordenació dels usos i divisio del sòl edificable. Unitat mínima d'actuació.
  4. Dimensionat i paràmetres bàsics.
  5. Ordenació de l'edificació. Perímetres i perfils reguladors.
   • Metodologia docent   • Sistema d'avaluació competències específiques. %
   Treball 50% (pràctics) teòric 50%. Cada treball té un coeficient en funció de la dificultat.
   L’examen és coeficient 2 (20%)


   • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
   CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'urbanisme.
   CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.
   CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.


   Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors