Vés al contingut (premeu Retorn)

Matemàtiques I

Qm Primavera 2014-2015

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290017

6

Obligatòria

Matemàtiques

EA (MiI)

Català / Castellà

La docència de Matemàtiques I s'encabirà a la docència de l'assignatura Matemàtiques I (290601) del pla d'estudis 2014.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.


 • Objectius genèrics (català)

L'assignatura repassa alguns aspectes bàsics de la geometria analítica, especialment aquells relacionats amb l'ús de coordenades i la representació de l'espai.

 • Objetivos genéricos (castellano)

La asignatura repasa algunos aspectos básicos de la geometria analítica, especialmente aquellos relacionados con el uso de las coordenadas y la representación del espacio.

 • Generic aims (english)

A survey on linear algebra and geometry, specially focused on coordinates and their application to 3D representation. Basic undergraduate level.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Representar mitjançant coordenades i equacions, plans, rectes, recintes, corbes, superfícies i altres entitats geomètriques.
 • Formular models vectorials per a problemes de naturalesa geomètrica, física i d'altres entorns aplicats.
 • Resoldre aquests problemes amb l'ajut del càlcul matricial.
 • Identificar processos i situacions modelitzables matemàticament com a transformacions.
 • Respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de forma sintètica, estructurada i entenedora.
 • Aplicar al disseny i a l'arquitectura la informàtica gràfica.
 • Sistemes de referència 2D i 3D.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Càlculs amb matrius. sistemes d'equacions.
 2. Geometria lineal.
 3. Cóniques. Introducció a les corbes paramètriques.
 4. Quàdriques. Introducció a les superfícies paramètriques.
 5. Referències. Descripció de recintes.
 6. Transformacions. Afinitats, projeccions i perspectives
 7. Moviments.
 8. Diagonalització.

 

 • Metodologia docent
Classes de teoria.
Classes de problemes - taller-
Projectes.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
2 proves: 40% i 40%
projectes: 20%


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
CG4. Ser capaç de respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de manera sintètica, estructurada i entenedora.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors