Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP IV

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290037

8+4

Obligatòria

Projectes/

Urbanisme

PA/

DUOT

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 12 crèdits x 25 h/crèdit = 300 h.
Aprenentatge dirigit: 12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 h.
Teoria:      20 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 112 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 168 hores

 • Equip docent

Professor responsable Qm de tardor i de primavera: Enric Batlle i Lluís Jubert
Altres professors: Amadeu Santacana, Josep Ricart.

 • Objectius genèrics (català)

El projecte com a transformador del lloc, ciutat i territori. Conèixer i interpretar les característiques del lloc i la forma de la ciutat.

 • Objetivos genéricos (castellano)

El proyecto como transformador del lugar, ciudad y territorio. Conocer e interpretar las características del lugar y la ciudad.

 • Generic aims (english)

The project seen as a transforming element of the site, the city and the territory. This course ins aimed to know and analyse the characteristics of the place and the city shape.

 • Resultats d'aprenentatge
 • Condicions físiques de l'arquitectura com a definidores del caràcter essencial del projecte.
 • Coneixement i interpretació de les característiques del lloc i forma de la ciutat.
 • Sistemes transformadors del medi en base a les condicions del lloc.

 

 • Continguts
 1. Arquitectura del paisatge: noves valoracions de lloc, agricultura, ecologia i art; paisatges, jardins, parcs, sistemes i híbrids.
 2. Ecologia del paisatge: el relleu del clima; aproximació a l'estructura ecològica del paisatge; l'aigua; la sostenibilitat; indicadors ambientals.
 3. Arquitectura i lloc: la transformació del paisatge: adicions; la transformació del paisatge; liostració.
 • Sistema d'avaluació competències específiques. %

Diversos exercicis de taller de forma proporcional.
Elaboració, exposició i debat de temes teòrics en forma de seminaris.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %

CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'arquitectura. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.
CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i treballs realitzats.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.
CG3. Establir objectius del treball del curs en grup i organitzar el grup per assolir-los.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit del paisatge.

 • Bibliografia