Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes constructius

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290034

6

Obligatòria

Tecnologia

CA I

Català / Castellà


 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      33 hores - 50%
Problemes: 33 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Raimon Farré, professor responsable.
Claudi Aguiló, Lluis Parramon, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

Bases dels sistemes constructius i de serveis a l'edifici.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Bases de los sistemas constructivos y de servicios al edificio.

 • Generic aims (english)

Building construction system basis and building facilities.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Sistemes constructius de ferro i de fusta.
 • Sistemes constructius de fàbrica.
 • Utilització adequada dels materials.
 • Serveis bàsics de l'edifici.
 • Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de sistemes constructius.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic específic.
 • Comprendre la importància de l'organització del treball en l'acompliment dels objectius.

 

 • Web page
 • Continguts

1.  Introducció a l'assignatura; introducció als serveis; trenar vs.apilar. Pràctica A, visita d'edificis. 
2.  Aigua, fontaneria 1; estratègies de suport 1. Presentació pràctica A.
3.  Aigua, fontaneria 2; estratègies de suport 2. Pràctica B1.1
4.  Aigua, fontaneria 3; estratègies de suport 3. Pràctica B1.1
5.  Aigua, fontaneria 4; estratègies de confort 1. Pràctica B1.2
6.  Aigua, senajament 1; estratègies de confort 2. Pràctica B1.2
7.  Aigua, senajament 2; fàbriques 1. Pràctica B1.2
8.  Fàbriques 2. Presentació pràctica B1; test teòric.
9.  Energia, calor; acer. Pràctica B2.2
10. Energia, combustible; fusta. Pràctica B2.3
11. Energia, electricitat 1.
12. Energia, electricitat 2; envoltants 1. Pràctica B2.4
13. Energia, electricitat 3; envoltants 2. Correcció.
14. Energia, electricitat 4. Presentació de la pràctica B2.
15. Examen.

 • Metodologia docent
L'assignatura s'estructura setmanalment en una part teòrica i una part pràctica que desenvoluparà la teoria mitjançant un cas d'estudi que es treballarà en grups de dues persones durant tot el curs.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
El curs constarà de dos blocs, el primer comprès en les 8 primeres setmanes i que s'avaluarà amb una pràctica curta (A) 5%; la primera part de la pràctica de curs (B1) 15% i un test teòric del 15%. El segon bloc comprès en les 7 setmanes següents s'avaluarà amb l'entrega final de la pràctica (B2) 30%, i un examen final 35%.
 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de sistemes constructius.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic específic.

CG3. Comprendre la importància de l'organització del treball en l'acompliment dels objectius.Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors