Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290035

4

Obligatòria

Estructures

EA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 4 crèdits x 25 h/crèdit = 100 h.
Aprenentatge dirigit: 4 crèdits x 11 h/crèdit = 44 h.
Teoria:      22 hores - 50%
Problemes: 22 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 56 hores

 • Equip docent

Robert Brufau, professor responsable.
Jordi Payola

 • Objectius genèrics (català)

Identificació del comportament resistent.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Identificación del comportamiento resistente.

 • Generic aims (english)

Detection of the structure resistant behaviour.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Tensions combinades. Guerxament. Càlcul de deformacions.
 • Interpretació de les lesions.
 • Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny estructural.
 • Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

 

 • Web page
 • Continguts

1.  Tensions combinades (I)

2.  Tensions combinades (II)
3.  Cercle de Mohr. Línies isostàtiques.
4.  El pandeig I
5.  El pandeig II
6.  Càlcul de deformacions (I)
7.  Càlcul de deformacions (II)
8.  Càlcul de deformacions (III)
9.  Introducció a l'hiperestatisme (I)
10. Introducció a l'hiperestatisme (II)
11. Resolució d'enllaços (I)
12. Resolució d'enllaços (II)
13. La identificació de l'esforç (I)
14. La identificació de l'esforç (II)

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. %
2 exercicis pràctics (20%) del total.
2 exàmens (40%) cadascun d'ells.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny estructural.
CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.


Enllaç a la bibliografia