Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició I

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290038

3

Obligatòria

Història

CA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 4 crèdits x 25 h/crèdit = 100 h.
Aprenentatge dirigit: 4 crèdits x 11 h/crèdit = 44 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Josep Giner, professor responsable.
Manel Guardia

 • Objectius genèrics (català)

Història de l'arquitectura pública I.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Historia de la arquitectura pública I.

 • Generic aims (english)

History of public architecture I.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Arquitectura monumental.
 • Història de l'arquitectura fins el segle XVIII.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos amb nivell bàsic de correcció ortogràfica i gramatical.
 • Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Introducció. Història o teoria.
 2. Arquitectura romànica.
 3. Arquitectura carolíngia.
 4. Arquitectura paleocristiana i bizantina.
 5. Arquitectura romana.
 6. Arquitectura grega.
 7. Arquitectura gòtica 1: el segle XII.
 8. Arquitectura gòtica 2: els segles XIII i XIV.
 9. Arquitectura del Renaixement 1: el segle XV:
 10. Arquitectura del Renaixement 2: el segle XVI.
 11. Arquitectura del Barroc.
 12. Arquitectura del Neoclassicisme.
 13. Conclusions.
 • Metodologia docent
- Classes presencials.
- Exerici dirigit d'aixecament de part d'un edifici.
- Lectura de texts.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
La nota final és la mitjana de les tres notes següents:
- Valoració d'examen escrit sobre els temes de les classes presencials.
- Valoració de l'exercici d'aixecament.
- Valoració de la comprensió dels texts.

La participació en accions d'aportació fraudulenta de material no original en qualsevol de les tres proves anul·la la mitjana i suposa una nota final de 0 sobre 10.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocaburi tècnic apropiat. Redactar textos amb un nivell bàsic de correcció ortogràfica i gramatical.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès

Bases per a la tècnica I (Qm 1)

Comparteix Share
Quadrimestre de Tardor 2011-2012

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

290016 6 Bàsica Tecnologia (Bases per a la técnica) CA