Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per a la tècnica

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290016

6

Obligatòria

Tecnologia (Bases per a la tècnica)

CA I

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:       33 hores - 50%
Problemes:  33 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Ramon Sastre, professor responsable.
Roger Tudó, Isabel Vega.

 • Objectius genèrics (català)

Conèixer amb què i perquè es fa un edifici, el seu vocabulari i la seva relació amb l'entorn.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Conocer con que y porque se hace un edificio. su vocabulario y su relación con el entorno.

 • Generic aims (english)

Make the students aware why and with a building is made, its vocabulary and its relation with the environment.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
 • Entendre els requeriments de l'edificació.
 • Conèixer les parts de l'edifici.
 • Entendre l'arquitectura com a refugi i filtre.
 • Utilitzar el vocabulari de la construcció en catálà, castellà i anglés.
 • Utilitzar el dibuix de la construcció com a eina habitual d'expressió
 • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les técniques.
 • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
 • Reconèixer la innovació en arquitectura vinculada a l'àmbit de la construcció

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Presentació temari. L'arquitectura i l'home.
 2. L'arquitectura com a refugi i filtre. Energia a l'arquitectura.
 3. Temperatura, humitat, radiació solar, llum i soroll.
 4. Materials i elements bàsics.
 5. Requeriments d'una edificació. Parts d'un edifici. L'estructura d'un edifici.
 6. La unió de l'edifici amb el terra. Façanes.
 7. Cobertes.
 8. Sostres. Envans. Examen teoria 1.
 9. Escales, rampes i ascensors. Obertures.
 10. Fusteria. Subministrament d'aigua.
 11. Evacuació d'aigues residuals. Electricitat als edificis.
 12. Ventilació, calor i fred. Revestiments.
 13. Construcció exteriro. Construcció efímera. Visita d'una obra.
 14. Secció 1:10 d'una edificiació. Examen teoria 2.
 15. Sostenibilitat. Examen gràfic.

 

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
teoria 40% (obtenir una nota igual o superior a 4)
pràctica 40%
maqueta final 10%
avaluació personal 10% • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
CG2. Reconeixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques.
CG7. Tercera llengua: anglès.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.
CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de la construcció. 


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors