Vés al contingut (premeu Retorn)

taller PTEf

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 hores
Aprenentatge dirigit:  12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 hores
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa 19,8 hores
Laboratori/Taller= 112,2 hores
Aprenentatge autònom= 168 hores
 • Horari

Dilluns i dimecres 10:10 a 14:30

 • Equip docent

Santi Soto, professor responsable
Carlos Jaen, Lluís Parramon, altres professors

 • Objectius genèrics (català)

El curs es basa en la projectació d'un edifici públic i la seva interacció amb l'espai públic. El llenguatge arquitectònic de l'edifici a través de la planta baixa ha d'interactuar amb el teixit urbà de la ciutat on s'implanta. Aquesta interacció entre arquitectura i ciutat ha de generar un espai públic que captivi al ciutadà i no el deixi indiferent.

 • Objetivos genéricos (castellano)

El curso se basa en la proyectación de un edificio público y su interacción con el espacio público. El lenguaje arquitectónico del edificio a través de la planta baja tiene que interactuar con el tejido urbano de la ciudad donde se implanta. Esta interacción entre arquitectura y ciudad debe generar un espacio público que cautive al ciudadano y no lo deje indiferente.


 • Generic aims (english)

The course is based on the projection of a public building and its interaction with the public space. The architectural language of the building through the ground floor has to interact with the urban fabric of the city where is implanted. This interaction between architecture and city should create a public space that captivates the citizen and do not leave indifferent.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Respecte a habilitats:

 • Aprofondir en l’elaboració d’una idea com a concepció arquitectònica i la seva relació amb la concepció estructural i constructiva de l’edifici.
 • Ser capaç de projectar grans sales, edificis d’ús col·lectiu de nova construcció, amb predomini de, com a mínim, una gran sala, per a reunions, celebracions, espectacles, exposicions.
 • Aprofundir amb el sistema constructiu, estructural i de representació del projecte.

 

 • Web page

 

 


 • Continguts

Presentació Taller PTEf

1.   El programa i el lloc: definició del programa o programes a desenvolupar a partir del programa docent.

2.   Primeres idees amb la definició dels aspectes següents:

 • relació amb la ciutat.
 • primera comprovació de la forma.
 • primera solució de la matèria.
 • Primera proposta gràfica.


3. L’arquitectura proposada:

 • Relació ciutat-espai.
 • Forma d’abordar el programa concret: espais genèrics, la seva flexibilitat i adaptabilitat.
 • Espai projectat interior-exterior: la ciutat resultant, el món interior generat.
 • La formalització de l’edifici. - La seva materialització - La forma de representar-lo.

 

4. El desenvolupament de l’arquitectura proposada:

 • El control de l’espai i la seva dimensió.
 • La consciència de la sostenibilitat com a determinant de l’arquitectura proposada: el lloc, el procés constructiu, la versatilitat de l’ús, el consum energètic.
 • De la matèria possible a la matèria necessària: l’estructura com a apropiadora de l’espai, la materialització de l’ envolvent, el control de la llum, el so, el clima...

 

5   L’edifici com a síntesi final i el seu sistema de representació.

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.
CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.
CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.
CG5. Saber formar o incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.
CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctica la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables.
Capacitat per rendibilitzar una idea.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.
CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.Enllaç a la bibliografia