Vés al contingut (premeu Retorn)

taller PCg

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 hores
Aprenentatge dirigit:  12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 hores
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa 19,8 hores
Laboratori/Taller= 112,2 hores
Aprenentatge autònom= 168 hores
 • Horari

Dilluns i dimecres 10:10 a 14:30

 • Equip docent

Xavier Perxas, professor responsable
Mariona Benedito, Josep Giner, Enric Granell, altres professors

 • Objectius genèrics (català)

Construir sobre el construït.
Capacitat d'establir un discurs arquitectònic, a partir de una realitat construida.
Consciència de "transformació" del lloc.
Capacitat de plantejar una idea, expressar-la, i fer-la comprensible.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Construir sobre lo construido.
Capacidad de establecer un discurso arquitectónico, a partir de una realidad construida.
Consciencia de "transformación" del lugar.
Capacidad de plantear una idea, expresarla, y hacerla comprensible.

 • Generic aims (english)

Designing on is already built.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Cercar referències documentals
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
X Flexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
X Gestió de recursos materials
X Desenvolupmant de la sensibilitat artística.
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

 

 • Web page

 

 

 

 • Continguts


1.
Presentació Taller PCg

Anàlisi del lloc i l'arquitectura existent.
2. Teoria sobre arquitectura i programes similars.
3. Anàlisi d'exemples similars.
4. Primera proposta. Criteris de transformació del lloc. Esquemes i maquetes de volum.
5. Proposta avantprojecte. Definició de l'espai arquitectònic, comprensió de l'estructuració organitzativa formal i funcional del conjunt.
6. Proposta final. Dossier del currículum personal de l'alumne al llarg del quadrimestre.
 • Metodologia docent
Fomentar la capacitat de llegir i comprendre un entorn físic entés no tant sols com el conjunt de condicions morfològiques i ambientals d'un determinat emplaçament topogràfic, sinó tambél'arquitectura existent i el seu significat.
El projecte planteja la necessitat d'establir un model del qual caldrà definir la tipologia, el llenguatge i el sistema constructiu, que es posarà en relació amb la preexistència de partida.
Els projectes poden fer referència a completar edificis inacabats. a substituir parts d'edificis, a canviar l'ús dels edificis o bé costruïr nous edificis sobre velles ruïnes; tenen però en qualsevol dels casos. l'obligació de no fugir del contacte real de les dues arquitectures: la proposada i la ja existent.

 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
L'avaluació final de cada alumne considera els seguents aspectes de treball al llarg del quadrimestre.

Grau de seguiment del taller, lliuraments, avaluació continuada. 
Exercici d'anàlisi del projecte.
Proposta general del projecte.
- Relació concepte forma.
- Resolució funcional de la proposta. 
- Resolució d'aspectes tècnics (estructura, tancaments, conceptes d'instal·lacions, etc.)
Dossier Din A3 i arxiu digitalitzat amb el resum del curs.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.
CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.
CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.
CG5. Saber formar o incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.
CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctica la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables.
Capacitat per rendibilitzar una idea.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.
CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.


Enllaç a la bibliografia